Jubileum rodiny vo sv. roku milosrdenstva

Svätý Otec František vyzýva všetky miestne Cirkvi, aby na sviatok Svätej rodiny, ktorý budeme sláviť 27. decembra 2015, zvolali rodiny do niektorého z jubilejných kostolov, ktoré majú Svätú bránu, na oslavu Božej lásky k rodinám. Mons. Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej rady pre rodinu, uviedol, že „milosrdenstvo je to, čo bráni, aby dvere kostolov a domov zostali zatvorené. Rodiny potrebujú prejsť Svätou bránou, aby sa otvorili Božej láske, aby sa učili otvoriť dvere svojich domovov, aby odolali pokušeniu uzatvoriť sa do seba, a aby budovali spravodlivejší a jednotnejší svet“, ako o tom hovoril pápež František v katechézach počas týchto týždňov.

Svätý Otec František v tento deň bude predsedať svätej omši v Bazilike svätého Petra v Ríme (o 10:00 h), za účasti rímskych rodín a pútnikov. Svätá brána bude otvorená od 7:30 ráno, a bude možné vstúpiť do baziliky v sprievode, ktorý bude vychádzať od Betlehema umiestneného v strede námestia sv. Petra. Pápežská rada pre rodinu pripravila inštrukciu k prechodu rodín Svätou bránou. Táto obsahuje tri hlavné momenty, pri ktorých sú rodiny pozvané ďakovať Pánovi, prosiť Boha a jeden druhého o odpustenie, a zvoliť si konkrétny úkon milosrdenstva, ktorý ich bude spájať a posilňovať dôveru v Boha, ktorý každého z nich prijíma a miluje. Inštrukcia obsahuje niektoré biblické námety a krátke výňatky z buly Misericordiae Vultus, ktorou pápež František vyhlásil Svätý rok milosrdenstva.

Text inštrukcie k sláveniu Jubilea rodín vo Svätom roku milosrdenstva
Svätý rok milosrdenstva v rodine