Rok rodiny Amoris laetitia

19. marec 2021 - 26. jún 2022

Projekt Rok „Rodiny Amoris Laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka a jeho cieľom je osloviť každú rodinu na celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré možno uskutočniť vo farnostiach, diecézach, na univerzitách, v cirkevných hnutiach a rodinných združeniach.
Cieľom je ponúknuť v Cirkvi príležitosť na zamyslenie sa a dôkladné ocenenie apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, aby bolo možné konkrétne uplatniť jej bohatstva.
Pandemická skúsenosť zdôraznila ústrednú úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (AL 87). Rodina si zaslúži rok osláv, aby sa zvýraznilo prvoradé miesto v pastoračnej starostlivosti Cirkvi o rodinu.

Kráčať spolu 

Projekt „10 videí Amoris laetitia“

Projekt obsahuje 10 videí, ktoré budú v spolupráci s TV LUX zverejňované v mesačných intervaloch. Ku každému videu je pripravený sprievodný manuál obsahujúci 4 katechézy, ktoré bude Rada KBS pre rodinu zverejňovať v týždenných intervaloch - vždy v piatok. Materiál sa tak môže stať pastoračnou príručkou pre duchovnú obnovu rodín/spoločenstiev a farností.
 
Úvod
1. video: Kráčať s rodinami
1. Misijná konverzia na budovanie spojenectva medzi rodinami
2. Rozpoznať dary manželstva a rodiny
3. Rodina – znamenie milosrdenstva
4. Starať sa o každú rodinu
2. video: Rodina vo svetle Božieho slova
5. Manželská láska: „živá socha“, ktorá znázorňuje Boha
6. Nikto z nás nie je predurčený k tomu, aby bol sám
7. Opravdivá láska je vždy plodná
8. V rodine sa odráža Božie tajomstvo
3. video: Povolanie rodiny
4. video: Láska v manželstve 
13. Láska je...
14. Láska nie je len cit
15. Sila lásky
 

Audio-video

Videoposolstvo Dikastéria pre laikov, rodinu a život k roku AL
Video-katechézy prof. Františka Trstenského (Farnosť Kežmarok)
Katechézy prof. Ladislava Csontosa na rádiu Lumen
Videoposolstvo pápeža Františka účastníkom Fóra Amoris Laetitia
Video-príhovory českého biskupa Mons. Jozefa Nuzíka

Ďalšie materiály & aktivity

Základné informácie o roku AL
12 spôsobov sprevádzania rodín podľa Amoris laetitia
Prezentácie k videám Amoris laetitia (Gr. kat farnosť Košice nad jazerom)
Modlitba za 10. svetové stretnutie rodín v Ríme
Podnety k svetovému dňu starých rodičov a seniorov
Tlačová správa z Fóra Amoris laetitia

Novinky

Najnovšie tlačové správy o práve prebiehajúcom Roku rodiny Amoris laetitia môžete sledovať v osobitnom dossieri TKKBS. Nájdete na stránke www.tkkbs.sk v ľavom stĺpci - Top témy. 
Najnovšie videá Dikastéria pre laikov, rodinu a život vo Vatikáne môžete nájsť na ich Youtube kanáli.