Svetové stretnutia

Svetové stretnutia rodín sú veľké zhromaždenia, ktoré zvoláva Svätý Otec každé tri roky na oslavu Božského daru rodiny. Ich dejiny siahajú do roku 1981, kedy Svätý Otec Ján Pavol II. ohlásil apoštolskú exhortáciu Familiaris consortio a zriadil Pápežskú radu pre rodinu, ktorá ich organizuje v spolupráci s diecézou v mieste ich konania. Stretnutia spájajú státisíce rodín z piatich kontinentov, aby sa spoločne modlili, viedli dialóg, vzdelávali sa, vzájomne sa zdieľali a pochopili hĺbku úlohy, ktorú má kresťanská rodina ako domáca cirkev a základ evanjelizácie. Súčasťou každého Svetového stretnutia rodín je medzinárodný kongres o pastoračnej teológii, kongres detí, eucharistické slávenia pre rodiny a účastníkov stretnutia, festival so svedectvami rodín, záverečná sv. omša, ktorej za účasti kardinálov, biskupov a kňazov z celého sveta predsedá svätý otec, alebo jeho delegát.