Konferencia o pastorácii rodín

Termín: pondelok 1. mája 2023 od 8.30 do 16.30

Miesto: Dom Xaver, Banská 28, Badín.

Anotácia: Sviatosť manželstva a kňazstva, obidve si žiadajú úplný dar osoby. Obidve sú darom Krista osobe, ktorá ich prijíma. Obidve sú darom Cirkvi – ako dve sviatosti služby spoločenstvu. Aký je ich vzájomný vzťah? Aká je pravda, ktorú žijú a komunikujú? Čím je kňaz pre rodinu a rodina pre kňaza? Akú nádej prinášajú dnešnému svetu?

Cieľová skupina: Konferencia je určená pre kňazov, zasvätených, odborníkov a manželov, aktívnych v pastorácii rodín.

Program konferencie

  • sv. omša / + Cyril Vasiľ
  • Miesto kňaza v živote rodiny, miesto rodiny v živote kňaza / + Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre rodinu
  • Manželstvo – nádej pre Cirkev a Kňazstvo – dar otcovstva pre rodiny / prof. José Granados, dcjm
  • Diskusia s hosťami
  • Burza noviniek v pastorácii rodín - knihy, materiály, príručky, aktivity, pomôcky
  • Malé diskusné skupiny
  • Závery

​Program na stiahnutie TU alebo TU.

O prednášajúcich

arcibiskup Cyril Vasiľ je eparchiálny biskup Košickej eparchie a predseda Rady KBS pre rodinu. Získal doktorát z kánonického práva na Pápežskom východnom inštitúte, ktorého rektorom sa neskôr stal. Pôsobil ako profesor aj na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Neskôr sa stal sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi a konzultorom Kongregácie pre náuku viery. 

 

prof. José Granados je aktuálne generálnym predstaveným rehole Učeníkov Sŕdc Ježiša a Márie. Je emeritným profesorom teológie manželstva a rodiny na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme, ktorého bol aj viceprezidentom. Bol tiež konzultorom Kongregácie pre náuku viery; konzultorom Sekretariátu Biskupskej synody a konzultorom Dikastéria pre laikov, rodinu a život. Je autorom mnohých publikácií z oblasti teológie manželstva a rodiny. V roku 2015 bol hosťom Bratislavských Hanusových dní a v roku 2016 konferencie Rady KBS pre rodinu na tému: Posolstvo Amoris laetitia a pastoračné perspektívy na Slovensku. V slovenčine boli publikované jeho knihy: Povolaní milovať a Betánia, domov Ježišových priateľov.

Prečítajte si čerstvý rozhovor

Forma

Konferencia bude prebiehať v dvoch formách:

Prezenčne – pre kňazov, seminaristov, zasvätených a manželské páry aktívne v pastorácii rodín – kapacita obmedzená na max 180 účastníkov.

Organizátori si v prípade veľkého záujmu vyhradzujú právo navrhnúť niektorým prihláseným účastníkom účasť v online forme.
Manželia, ktorí sa pastorácii rodín už aktívne venujú/prídu v sprievode kňaza z farnosti, môžu byť uprednostnení.
V prípade väčšieho počtu manželských párov z jednej farnosti/hnutia/spoločenstva, môže byť ich počet ohraničený.

Online – kapacita neobmedzená. Účastníci budú mať zabezpečený prenos celého programu od 9.30-16.30 s tlmočením a možnosťou diskusných skupín. Promo tu.

Starostlivosť o deti

Pre rodiny aktívne v pastorácii rodín s malými deťmi, ktoré nemajú možnosť zabezpečiť si starostlivosť o deti ponúkame možnosť zabezpečenia animátorov.

Family friendly príspevok - Ak by ste radi podporili účasť mladých aktívnych rodín s malými deťmi a náklady na službu animátorov, môžete v prihlasovacom formulári zaškrtnúť konkrétnu sumu.

Ak v rodine/spoločenstve/farnosti máte osoby ochotné poslužiť pri zabezpečení starostlivosti o deti, kontaktujte nás e-mailom.

Konferenčný príspevok

  • Prezenčne – 15€/osobu: zahŕňa náklady na konferenciu, prenájom priestorov, ozvučenie, tlmočenie, tlmočnícku techniku, coffee break, občerstvenie (nezahŕňa poplatok za obed)
  • Online – 10€/osobu/manželský pár: zahŕňa náklady na konferenciu, tlmočenie, ozvučenie, kameru a zvukový prenos, licencie.

Informácie o spôsobe úhrady príspevku budú zaslané prihláseným účastníkom e-mailom.

Prihlásenie

Prezenčná forma má naplnenú kapacitu.

ONLINE. Kapacita neobmedzená.

Ďalšie informácie

V prípade záujmu môžete túto aktivitu zdieľať na facebookovom profile Vašej farnosti.

Ak by ste radi na konferencii prezentovali nejaký nový program, knihu, materiál, príručku, pomôcku, kontaktujte nás e-mailom.

Ak by ste na konferencii radi poslúžili v službe starostlivosti o deti, kontaktujte nás e-mailom.

V prípade Vašich otázok nás kontaktujte na rodina@kbs.sk