Hodnotenie tém KPM

Hodnotiaca fáza KPM pokračuje, v ďalšej etape sa chceme spoločne pustiť do hodnotenia tém KPM.
Pozývame vás k tomuto kroku. Radi by sme do hodnotenia zapojili práve vás, ktorí témy prednášate, máte ich odžité, odlektorované pred rôznymi generáciami snúbencov.
Cieľom tohto kroku je zhodnotiť témy KPM v ich pôvodnej verzii, zdieľanie skúseností a vzájomná inšpirácia. Všetky podnety budú následne prehodnocované pracovnou skupinou.
Pre tento cieľ sme si zvolili 9 pondelkových zoom stretnutí v termíne od 7. 2. do 11.4.  (s výnimkou Valentína a NTM) vždy od 19.45-22.00. Pôjdeme po poradí podľa tém a tak si vlastne vyskúšame celý kurz, ale z pohľadu lektorov :) Budeme radi, ak sa pripojíte zvlášť k témam, ktoré prednášate, resp. prizvete aj ďalších z vášho tímu.
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom TOHTO FORMULÁRA. Naše stretnutie bude vždy začínať krátkou prezentáciou témy, ozrejmením zámeru, štruktúry a obsahu. Následne bude priestor pre vaše podnety a návrhy. Viac informácií a prihlasovacie údaje zašleme všetkým prihláseným.