Modlitba za 10. svetové stretnutie rodín

Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti

Modlitba za 10. svetové stretnutie rodín
Rím, 22.-26. júna 2022
 
Nebeský Otče
stojíme tu pred Tebou,
aby sme ťa chválili a ďakovali ti za veľký dar rodiny.
 
Prosíme ťa za rodiny posvätené sviatosťou manželstva.
Nech každý deň nanovo objavujú milosti, ktoré prijali
a nech ako malé domáce cirkvi
dokážu svedčiť o Tvojej prítomnosti
a láske, ktorou Kristus miluje Cirkev.
 
Prosíme Ťa za všetky rodiny, ktoré čelia ťažkostiam a utrpeniu
kvôli chorobe alebo okolnostiam, ktoré len Ty poznáš.
Buď im oporou a daj im spoznať
cestu posväcovania, na ktorú ich voláš,
aby tak mohli zakúsiť tvoje nekonečné milosrdenstvo
a nachádzali nové spôsoby ako rásť v láske.
 
Prosíme Ťa za deti a mládež.
Nech sa stretnú s Tebou a radostne odpovedia na povolanie, ktoré pre nich pripravuješ.
Prosíme za ich rodičov a starých rodičov.
Nech si uvedomia, že sú znamením Božieho otcovstva a materstva,
keď sa starajú o deti, ktorých telo a dušu im zveruješ,
ako aj cez skúsenosť bratstva,
ktorú môže rodina poskytnúť tomuto svetu.
 
Pane, daj, aby každá rodina
mohla prežívať svoje osobitné povolanie k svätosti v Cirkvi
ako volanie zapojiť sa do evanjelizácie,
v službe života a pokoja,
v spoločenstve s kňazmi a každým životným stavom.
Požehnaj Svetové stretnutie rodín v Ríme.
Amen.
 
Imprimatur:  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska,
bratislavský arcibiskup metropolita 27. apríla 2021, Prot. č.: 146/2021.
 
Stiahnuť v PDF