História stretnutí

Svetové stretnutia rodín vyjadrujú túžbu Sv. Otca byť blízko všetkým rodinám sveta a žiť s nimi takto v trvalom dialógu.
 

I. svetové stretnutie rodín

Rím, 1994
 
Prvé svetové stretnutie pápeža s rodinami sa uskutočnilo v roku 1994 v Ríme. V tomto roku pápež Ján Pavol II. napísal dnes už známy a rozšírený List rodinám (Gratissimam sane). Zároveň bol rok 1994 vyhlásený organizáciou OSN za Medzinárodný rok rodiny. Prvého svetového stretnutia rodín sa na námestí sv. Petra zúčastnili desaťtisíce pútnikov z viac ako 110 krajín sveta.
 
Téma stretnutia: Rodina – srdce civilizácie lásky.
 
Počas homílie pri slávení Eucharistie Svätý Otec odovzdal rodinám Krédo manželstva, rodiny a života. V tomto roku sa tiež obrátil k deťom celého sveta v Liste deťom (13.12.1994).
 

 

II. svetové stretnutie rodín

Rio de Janeiro, 4.-5. september 1997
 
Téma stretnutia: Rodina: dar a záväzok, nádej ľudstva“.
 
Stretnutie bolo plné entuziazmu, svedectvom vierohodne ukazujúcim veľkú silu pochádzajúcu od Boha. Ján Pavol II. toto stretnutie po návrate do Ríma označil ako autentickú epifániu rodiny.
 

 

III. svetové stretnutie rodín

Rím, 14.–15. október 2000
 
Tretie svetové stretnutie rodín s pápežom sa uskutočnilo v Jubilejnom roku 2000 spolu s Jubileom rodín – 15. 10. 2000 vyhláseným pápežom Jánom Pavlom II. Svetovému stretnutiu predchádzal medzinárodný kongres o rodine.
 
Téma stretnutia: „Deti, jar rodiny a spoločnosti“.
 

 

IV. svetové stretnutie rodín

Manila, 22.–26. január 2003
 
Popis loga: Modrá postava znázorňuje otca, fialová matku. Tri postavy v rôznych odtieňoch zelenej farby predstavujú deti. Základný kresťanský model rodiny je milujúci, trvalý, životodarný a dopĺňajúci sa vzťah a zmluva medzi MUŽOM a ŽENOU. Zelená je tradičným symbolom života a predstavuje rodinu ako zdroj života, miesto pre nový život. Na logu sú znázornené tri deti, a to ako prejav nesúhlasu s direktívnou politikou jedného dieťaťa v niektorých krajinách (Humanae vitae). Stredom loga je biele slnko, vyjadrujúce skutočnosť, že kresťanské rodiny sú svetlom pre svet. Tieto rodiny jasne žiaria ako svedkovia kultúry života, a tým predstavujú skutočnú dobrú zvesť pre tretie tisícročie (Evangelium vitae). Žlté pruhy symbolizujú živú a dynamickú vieru rodiny, ktorá neprestáva "zapaľovať oheň na zemi", aby tak tí, ktorí sa s ňou stretnú, sami potom zapaľovali aj ostatných (Lk 12,49). Abstraktný obraz rodiny je preto smerovaný tam, kam je rodina vedená Duchom, aby tu šírila pokoj, ktorým je Ježiš - Cesta, Pravda a Život (Jn 14,6). Holubica na logu je namaľovaná v ohnivých oranžovočervených farbách, ktoré majú vyjadrovať zápal, nadšenie a horlivosť pre hlásanie skutočnosti, že "ľudstvo závisí od rodiny" (Familiaris consortio).
 
Téma stretnutia: "Kresťanská rodina: Radostná zvesť pre tretie tisícročie."
 

 

V. svetové stretnutie rodín

Valencia, 1.–9. júl 2006
 
Piate svetové stretnutie rodín sa uskutočnilo už za účasti Svätého otca Benedikta XVI. Zúčastnilo sa ho viac ako 1,5 milióna rodín, medzi nimi i viaceré rodiny zo Slovenska. Mnohé rodiny na Slovensku, ktoré chceli, mali túžby byť aspoň na diaľku v spojení s týmto stretnutím, prišli do Banskej Bystrice na Celoslovenské stretnutie rodín 9. júla za účasti viacerých otcov biskupov z celého Slovenska. Stretnutie zorganizovalo Diecézne centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy v spolupráci s Radou pre rodinu a mládež Konferencie biskupov Slovenska a mnohých dobrovoľníkov z jednotlivých kresťanských prorodinných hnutí a organizácií.
 
Téma stretnutia: Odovzdávanie viery v rodine
 

VI. svetové stretnutie rodín

Mexico city, 13. – 18. január 2009
 
Šiesteho svetového stretnutia rodín, ktoré sa uskutočnilo v hlavnom meste štátu Mexico sa zúčastnilo približne milión účastníkov. Sv. otec sa stretnutia zúčastnil prostredníctvom telemostu. Viac informácií o stretnutí 
TU.
 
Téma stretnutia: Rodina, formátorka ľudských a kresťanských hodnôt
 
 
 

 

VII. svetové stretnutie rodín

Miláno, 30. máj – 3. jún 2012
  
VII. svetové stretnutie rodín sa uskutočnilo v Miláne v Taliansku. Stretnutia sa osobne zúčastnil i sv. otec Benedikt XVI. Stretnutiu predchádzal medzinárodný kongres, ktorého sa zúčastnilo viac ako 5000 osôb. Stretnutí so sv. otcom sa zúčastnilo viac ako milión veriacich. Viac informácií o stretnutí TU.
 
Téma stretnutia: Rodina: práca a sviatok
 
 
 

 

VIII. svetové stretnutie rodín

Filadelfia, 22. – 27. september 2015
  
VIII. svetové stretnutie rodín sa uskutoční vo Filadelfii v štáte Pensylvánia v Spojených štátoch amerických. Viac informácií o stretnutí TU.