Hymna

Slávnostná pôsobivá melódia, ktorá podporuje hlboký text oslavujúci rodinu a Najsvätejšiu Trojicu, súčasne jednoduchá na spievanie a zapamätanie. Nesie názov „Tvoja rodina ti vzdáva vďaky” a jej autorom je don Claudio Burgio, zbormajster a dirigent hudobnej kapely Milánskeho dómu.

Text hymny, schválený kardinálom Angelom Scolom, milánskym arcibiskupom a kardinálom Enniom Antonellim, predsedom Pápežskej rady pre rodinu, oslavuje Trojicu, a to v súvislosti so slávnosťou Najsvätejšej Trojice, na sviatok ktorej sa konalo VII. Svetové stretnutie rodín. 

Jednotu medzi Otcom a Synom prostredníctvom Lásky – Ducha ospevujú prvé dve slohy skladby, pričom refrén je výrazom vďačnosti za život, prácu, radosť, námahu… Ďalšia sloha prináša tému rodiny, ktorá je skúšaná a ktorá nachádza pomoc, útechu a posilu v Trojjedinom Bohu. Posledná sloha je eschatologickým vyobrazením ľudskej rodiny kráčajúcej v ústrety Božiemu kráľovstvu.

Text a partitúry hymny sú k dispozícii na stránke: www.family2012.com.