Logo

V centre loga sa nachádza štylizovaný obraz Milánskeho Dómu, čo na jednej strane označuje miesto, kde sa konalo VII. svetové stretnutie rodín, na strane druhej  predstavuje objímajúcu náruč Márie (keďže chrám je zasvätený Narodeniu Panny Márie), ktorá víta rodiny, ktoré prídu do Milána z celého sveta. Rodina stojí v reliéfe pred katedrálou a sama katedrála zahŕňa a označuje postavy osôb, čo znázorňuje vieru, ktorá sprevádza rodinu v rozvíjaní kresťanských a ľudských hodnôt. Čiary, ktoré reprezentujú Dóm pripomínajú aj tému „práce“ pripomínajúc panorámu industriálneho mesta, ktoré predstavujú rušné komíny fabrík. Radostná pozícia členov rodiny odzrkadľuje príležitosť na sviatok. Vystreté ruky hovoria o šťastí a jednote. Farby, ktoré tvoria katedrálu, načrtávajú udalosť, otvorenú pre celý svet.