VI. Svetové stretnutie rodín v Mexiku

„Rodina je tou bunkou, v ktorej sa aj dnes tvoria základné vzťahy ľudskej bytosti, tie medzi mužom a ženou, medzi rodičmi a deťmi, medzi rozdielnymi jedincami.”
 
Týmito slovami vtedajší predseda Pápežskej rady pre rodinu kardinál Ennio Antonelli predstavil VI. svetové stretnutie rodín, ktoré sa konalo od 16. do 18. januára 2009 v hlavnom meste Mexika. Stretnutie sa nieslo v duchu témy: „Rodina, formátorka ľudských a kresťanských hodnôt“ a jeho základným cieľom bol návrat k rodine s prianím tej najväčšej pozornosti a záujmu voči rodine či už zo strany Cirkvi, ako aj spoločnosti.
 
Stretnutiu predchádzal trojdenný teologicko-pastoračný kongres, ktorý bol venovaný aktuálnym pastoračným a psychologickým aspektom rodiny a jej politicko-právnej situácii v dnešnom svete. Tri mesiace pred zahájením kongresu sa naň prihlásilo už 15 tisíc účastníkov. Na samotnom stretnutí rodín sa zúčastnilo vyše 600 tisíc účastníkov a pri záverečnej svätej omši 18. januára na pútnickom mieste Panny Márie Guadalupskej presiahol počet účastníkov milión.