Mozaika

Ikona Marka I. Rupnika zobrazuje Svätú rodinu a Najsvätejšiu Trojicu, ktorá je zobrazená ako ruka Boha – Otca, pozemský raj a nebeský Jeruzalem so Svätou rodinou v strede dejín spásy. Mozaika bola vystavená na pastoračno-teologickom kongrese v Miláne, a umiestnená na oltári pri svätej omši, ktorú slúžil Benedikt XVI. pri príležitosti tohto stretnutia. Po stretnutí ju získala ako dar milánska arcidiecéza.