Program

Medzinárodný teologicko-pastoračný kongres
Počas prvých troch dní svetového stretnutia rodín významní teológovia a odborníci
z oblastí sociológie, psychológie, demografie, ekonómie a ďalších odborov vo svojich podnetných príhovoroch poukazovali práve na tú nádej, ktorú rodina v sebe nesie pre budúci život a pre spoločnosť, ak verne a odvážne objavuje a napĺňa Boží stvoriteľský plán o sebe samej. Oslava rodiny a svedectvo života, sú silným znamením nádeje pre budúcnosť sveta.
 
Kongres otvorili predseda Pápežskej rady pre rodinu, kardinál Ennio Antonelli a milánsky arcibiskup, kardinál Angelo Scola. Na kongrese, vystúpilo 111 rečníkov – biskupov, intelektuálov, akademikov a odborníkov v jednotlivých oblastiach – z 27 krajín. Jednotlivé príspevky môžu záujemcovia nájsť na oficiálnych stránkach www.family2012.com  alebo www.familia.va. V nasledujúcom texte prinášame aspoň niekoľko myšlienok z vybraných príhovorov. Myšlienky z teologicko-pastoračného kongresu
 
Súčasťou kongresu bol aj kongres pre deti a mládež od 3 – 17 rokov, ktorý prebiehal v skupinách podľa veku. Výstavná plocha sa premenila na skutočnú záhradu, ktorá vyjadrovala tému stvorenia a vzkriesenia, kde mohli deti stavať, zhovárať sa, hrať sa a modliť sa.  O deti sa staralo približne 100 animátorov.  Ďalšou súčasťou programu kongresu bol I Medzinárodný rodinný veľtrh, na ktorom sa mali možnosť prezentovať rôzne prorodinné hnutia, združenia a inštitúcie. Účastníci kongresu si mohli nájsť i miesto na čítanie či nákup kníh na tému rodina, práca, sviatok.
 
Stretnutie Svätého Otca Benedikta XVI. s miestnymi obyvateľmi
V piatok popoludní rodiny z celého sveta a veriaci z milánskej arcidiecézy očakávali prílet Petrovho nástupcu. Pápežský špeciál pristál okolo piatej hodiny popoludní na milánskom letisku Linate. Svätého Otca po prílete pozdravili milánski cirkevní a štátni predstavitelia, a potom papamobilom prešiel do centra mesta, kde sa od pol šiestej večer uskutočnilo prvé stretnutie s obyvateľmi lombardskej metropoly. Príhovoru Benedikta XVI. predchádzali príhovory milánskeho starostu Giuliana Pisapia a arcibiskupa kardinála Angela Scolu. Príhovor Benedikta XVI. po príchode do Milána
 
Koncert na počesť Svätého Otca v divadle La Scala
Z Dómskeho námestia sa Svätý Otec potom po krátkej zastávke na arcibiskupstve odobral do divadla La Scala. Hlava Katolíckej cirkvi navštívila tento prestížny stánok opernej a symfonickej hudby po 29 rokoch. Bl. Ján Pavol II. tu zavítal 21. mája 1983 pri príležitosti osláv sv. Karla Boromejského. Benedikt XVI. si vypočul prevedenie Beethovenovej Deviatej symfónie. Po skončení koncertu sa Benedikt XVI. obrátil k prítomným s poďakovaním. Príhovor Benedikta XVI. na koncerte v La Scale
 
Eucharistická adorácia
Po príchode pápeža sa v Milánskom dóme a v kostoloch farností Lombardie uskutočnila eucharistická adorácia na tému Rodina, práca, sviatok na základe textov prípravných katechéz. Adorácie boli určené pre všetkých pútnikov i domácich farníkov.
 
Liturgia hodín so Svätým Otcom
Program druhého dňa návštevy Benedikta XVI. v Miláne sa začal predpoludňajšou modlitbou liturgie hodín v Milánskom dóme, kde sa Svätý Otec prihovoril kňazom, rehoľníkom, rehoľným sestrám a seminaristom. Nechýbali ani klauzúrne sestry tejto najväčšej talianskej arcidiecézy, ktorá - ako Svätý Otec pripomenul v úvode svojho príhovoru - dala Cirkvi niekoľko vynikajúcich osobností ako napríklad sv. Ambróza či Karla Boromejského, ktorého ostatky si uctil po skončení liturgie hodín v krypte pod hlavným oltárom. Príhovor Benedikta XVI. kňazom a zasväteným
 
Stretnutie Benedikta XVI. s birmovancami
Po tomto stretnutí nasledovalo stretnutie s približne 80-tisíc birmovancami, ich rodičmi, birmovnými rodičmi a katechétmi na štadióne „Giuseppeho Meazzu“ v štvrti San Siro, ktorým sa prihovoril a pomodlil sa poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Tribúny, na ktoré vojde okolo 80-tisíc divákov, boli naplnené do posledného miesta a po príjazde Svätého Otca krátko pred dvanástou hodinou a úvodných slovách kardinála Scolu mohla začať bohoslužba slova uvedená krátkou scénkou a oživená početnými spevmi. Benedikt XVI. v závere programu nazvaného "Zájdi na hlbinu s Petrom" sa k mladým ľuďom obrátil s katechézou. Príhovor Benedikta XVI. birmovancom
 
Stretnutie Benedikta XVI. s civilnými autoritami
Popoludňajší program Benedikta XVI. zahŕňal stretnutie so stovkou predstaviteľmi štátnej správy, zástupcami armády a lombardskými podnikateľmi v Sala del trono v sídle Milánskeho arcibiskupstva. Svätý Otec v úvode evokoval politickú dráhu sv. Ambróza, ktorý z najvyššieho úradníka severotalianskej štátnej správy nastúpil na biskupský stolec. Zastavil sa pri niekoľkých princípoch, ktorými sa tento Učiteľ Cirkvi riadil pri správe veci verejných. Príhovor Benedikta XVI. civilným autoritám
 
Slávnosť svedectiev
Sobotný program vyvrcholil počas slávnostnej vigílie. V Severnom milánskom parku, zvanom „Bresso“, sa uskutočnil Festival svedectiev. Bol doplnený prehliadkou mladých talentov, ako aj vystúpením talianskych i zahraničných umelcov. Po príchode Svätého Otca prišli na rad svedectvá zúčastnených rodín a po nich rozhovor s Benediktom XVI. Stretnutie so Svätým Otcom otvoril predseda Pápežskej rady pre rodinu kardinál Ennio Antonelli. V priebehu tejto udalosti, mal pápež príležitosť vypočuť si rozličné svedectvá jednotlivých rodín a tiež odpovedal na ich otázky, ktoré boli veľmi osobné a aktuálne. Odpovede Benedikta XVI. na Festivale svedectiev v Miláne
 
Svätá omša so Svätým Otcom
Viac než milión ľudí sa zúčastnilo na záverečnej slávnostnej svätej omši, ktorú slávil Benedikt XVI. v parku Bresso. Prítomní boli tiež viacerí verejní činitelia ako napríklad taliansky premiér Mario Monti s manželkou a ďalší. Pred svätou omšou Svätého Otca privítal kardinál Angelo Scola. Svätý Otec vo svojej homílii vychádzal z čítaní slávnosti Najsvätejšej Trojice a zameral sa na najhlbšiu podstatu rodiny. Homília Benedikta XVI. zo svätej omše v Miláne