X. Svetové stretnutie rodín v Ríme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Téma: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“
„Pri piatom výročí apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia a tri roky po vyhlásení Gaudete et exsultate má Dikastérium pre laikov, rodinu a život v úmysle vyzdvihnúť rodinnú lásku ako povolanie a cestu svätosti, porozumieť a zdieľať hlboký a spásonosný význam rodinných vzťahov v každodennom živote “.
„Manželstvo a rodina prejavujú vysokú hodnotu medziľudských vzťahov, zdieľania radostí a ťažkostí, rozvíjania každodenného života, ktorá vedie ľudí k stretnutiu s Bohom. Táto cesta, ak je vedená verne a vytrvalo, posilňuje lásku a uvedomuje si, že povolanie k svätosti, ktoré je vlastné každému človeku, sa konkretizuje v manželských a rodinných vzťahoch. V tomto zmysle je kresťanský rodinný život povolaním a spôsobom svätosti, vyjadrením „najkrajšej tváre Cirkvi.“ (Gaudete et exsultate 9)
 
Termín: 22. - 26. jún 2022
Organizátorom stretnutia je Rímska diecéza a Dikastérium pre laikov, rodinu a život, pôvodne bolo naplánované na piate výročie Amoris Laetitia a tri roky od vydania exhortácie Gaudete et Exsultate, tj. v roku 2021, no z dôvodu pandémie bolo presunuté na rok 2022.
 
Obvyklý program Svetového stretnutia rodín
Príprava vo farnostiach podľa predložených katechéz (približne rok alebo niekoľko mesiacov)
Program na mieste stretnutia:
  • Privítanie účastníkov stretnutia
  • Teologicko-pastoračný kongres so sprievodnými aktivitami
  • Festival rodín – večer svedectiev
  • Záverečná svätá omša so Svätým Otcom
 
Organizačné informácie
Svetové stretnutie rodín bude prebiehať v dvoch paralelných formách. Okrem centrálneho stretnutia v Ríme budú rodiny zhromaždené aj v jednotlivých diecézach sveta. Centrálnu prípravu 10. svetového stretnutia rodín má pod patronátom vatikánske Dikastérium pre laikov, rodinu a život.
 
Podľa informácie organizátorov centrálneho stretnutia v Ríme, dejiskom spomenutého Festivalu rodín a Teologicko-pastorálneho kongresu bude Aula Pavla VI. vo Vatikáne. Hlavná svätá omša bude na Námestí sv. Petra. Na týchto iniciatívach sa zúčastnia najmä delegáti z biskupských konferencií a medzinárodných hnutí zapojených do pastorácie rodín. Druhá forma stretnutia s dejiskom v jednotlivých diecézach bude závisieť od iniciatívy miestnych biskupov, ktorí podľa témy stretnutia „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“ môžu naplánovať iniciatívy a s využitím spoločných symbolov Desiateho svetového stretnutia rodín, ako sú logo, modlitba, hymna a grafické materiály.
 
Dikastérium pripomína diecéznym skupinám, farnostiam, rodinným hnutiam a združeniam na celom svete, že účasť v Ríme bude kvôli obmedzeniam spôsobeným pandémiou obmedzená na delegácie národných biskupských konferencií a zástupcov medzinárodných rodinných hnutí. Tieto delegácie budú pozostávať z obmedzeného počtu osôb, ktorý bude oznámený biskupským konferenciám a hnutiam. Pápež František však pozýva všetkých, aby využili túto príležitosť a aktívne sa zúčastnili na diecéznych stretnutiach, ktoré sa budú konať v rovnakom čase na miestnej úrovni pre rodiny, pastoračných pracovníkov a spoločenstvá.
 
Rok rodiny Amoris laetitia
Projekt Rok „Rodiny Amoris Laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka pred X. svetovým stretnutím rodín v Ríme. Trvá od 19. marca 2021 do 26. júna 2022. Jeho cieľom je osloviť každú rodinu na celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré možno uskutočniť vo farnostiach, diecézach, na univerzitách, v cirkevných hnutiach a rodinných združeniach. Viac TU.