X. Svetové stretnutie rodín v Ríme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Téma: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“
 „Pri piatom výročí apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia a tri roky po vyhlásení Gaudete et exsultate - číta komuniké Dikastéria pre laikov, rodinu a život - má v úmysle vyzdvihnúť rodinnú lásku ako povolanie a cestu svätosti. , porozumieť a zdieľať hlboký a spásonosný význam rodinných vzťahov v každodennom živote “.
„Manželstvo a rodina prejavujú vysokú hodnotu medziľudských vzťahov, zdieľania radostí a ťažkostí, rozvíjania každodenného života , ktorá vedie ľudí k stretnutiu s Bohom. Táto cesta, ak je vedená verne a vytrvalo, posilňuje lásku a uvedomuje si, že povolanie k svätosti, ktoré je vlastné každému človeku, sa konkretizuje v manželských a rodinných vzťahoch. V tomto zmysle je kresťanský rodinný život povolaním a spôsobom svätosti, vyjadrením „najkrajšej tváre Cirkvi“ (Gaudete et Exsultate 9) ».
 
Termín: 22 - 26 jún 2022
Stretnutie bude organizovať Rímska diecéza a Dikastérium pre laikov, rodinu a život a bolo pôvodne naplánované na piate výročie Amoris Laetitia a na tri roky od Gaudete et Exsultate, tj v roku 2021, bolo presunuté do roku 2022.
 
Obvyklý program Svetového stretnutia rodín
Príprava vo farnostiach podľa predložených katechéz (približne rok alebo niekoľko mesiacov)
Program na mieste stretnutia:
  • Privítanie účastníkov stretnutia
  • Teologicko – pastoračný kongres so sprievodnými aktivitami
  • Festival rodín – večer svedectiev
  • Záverečná svätá omša so Svätým Otcom
 
Organizačné informácie
Svetové stretnutie rodín bude prebiehať vo dvoch paralelných formách. Okrem centrálneho stretnutia v Ríme budú rodiny zhromaždené aj v jednotlivých diecézach sveta. Centrálnu prípravu 10. svetového stretnutia rodín má pod patronátom vatikánske Dikastérium pre laikov, rodinu a život.
 
Podľa informácie organizátorov ústredného stretnutia v Ríme, dejiskom spomenutého Festivalu rodín a Teologicko-pastorálneho kongresu bude Aula Pavla VI. vo Vatikáne. Hlavná svätá omša bude na Námestí sv. Petra. Na týchto iniciatívach sa zúčastnia najmä delegáti z biskupských konferencií a medzinárodných hnutí zapojených do pastorácie rodín.
 
Druhá forma stretnutia s dejiskom v jednotlivých diecézach bude závisieť od iniciatívy miestnych biskupov, ktorí podľa témy stretnutia „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“ môžu naplánovať iniciatívy a s využitím spoločných symbolov Desiateho svetového stretnutia rodín, ako sú logo, modlitba, hymna a grafické materiály.
 
Vysvetlenie loga
Logo navrhnuté pre 10. svetové stretnutie rodín pripomína elipsovitý tvar Berniniho kolonády na Námestí svätého Petra, miesta identifikácie Katolíckej cirkvi par excellence, a odkazuje na svoj pôvodný význam, ktorým je prívetivé a inkluzívne objatie Matky Cirkvi v Ríme a jej biskupa určené všetkým mužom a ženám všetkých čias.
 
Ľudské postavy pod kupolou, ktoré sú sotva viditeľné, a kríž nad nimi predstavujú manžela, manželku, deti, starých rodičov a vnúčatá. Majú pripomínať obraz Cirkvi ako "rodiny rodín", ktorý navrhuje Amoris Laetitia (AL 87), v ktorej "láska prežívaná v rodinách je trvalou silou života Cirkvi" (AL 88). Kristov kríž, ktorý sa týči k nebu, a ochranné múry sa zdajú byť takmer podopreté rodinami, autentickými živými kameňmi cirkevnej stavby. Na ľavej strane, na tenkej línii kolonády, si všimneme prítomnosť rodiny v rovnakej polohe ako sochy svätcov umiestnené na stĺpoch námestia. Tie nám pripomínajú, že povolanie k svätosti je možným cieľom pre každého. Chcú zdôrazniť, ako je možné žiť svätosť v podstate bežného života.
 
Rodina naľavo, ktorá sa objavuje za líniou kolonády, naznačuje aj všetky nekatolícke rodiny, vzdialené od viery a mimo Cirkvi, ktoré sa zvonku pozerajú na cirkevnú udalosť, ktorá sa práve odohráva. Cirkevné spoločenstvo sa na ne vždy pozeralo s pozornosťou. Je možné si tiež všimnúť dynamiku postáv, ktoré sa pohybujú smerom doprava. Pohybujú sa smerom von. Sú to vychádzajúce rodiny, svedkovia Cirkvi, ktorá sa nesústredí iba na seba. Vydávajú sa hľadať iné rodiny v snahe priblížiť sa k nim a podeliť sa s nimi o skúsenosť Božieho milosrdenstva.
 
Prevládajúce farby, žltá a červená, sú zjavným odkazom na erb mesta Rím v grafickej línii, ktorá chce vyjadriť intenzívne puto s komunitou.
 
Rok rodiny Amoris laetitia
Projekt Rok „Rodiny Amoris Laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka pred X. svetovým stretnutím rodín v Ríme. Trvá od 19. marca 2021 do 26. júna 2022. Jeho cieľom je osloviť každú rodinu na celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré možno uskutočniť vo farnostiach, diecézach, na univerzitách, v cirkevných hnutiach a rodinných združeniach. Viac TU.
 
Modlitba za svetové stretnutie rodín
Video-posolstvo pápeža Františka