František

Encykliky:
Lumen fidei (29.6.2013)
 
Apoštolské exhortácie:
Evangelii gaudium (24. 11. 2013)
Amoris laetitia (19. 3. 2016)
 
Príhovory a homílie:
Homília Svätého Otca účastníkom Púte rodín k hrobu sv. Petra (27. 10. 2013)
Príhovor Svätého Otca účastníkom Púte rodín k hrobu sv. Petra (26.10.2013)
Príhovor na záver 21. plenárneho zasadania Pápežskej rady pre rodinu (25. 10. 2013)
 
Cyklus katechéz o rodine:
  1. Úvodná katechéza (10.12.2014)
  2. Rodina z Nazareta (17.12.2014)
  3. Materstvo (7.1.2015)
  4. Otcovstvo (28.1.2015)
  5. Otcovstvo II. (4.2.2015)
  6. Ako vychovávať deti (20.5.2015) 
    Rodina a chudoba (3.6.2015)
  7. Rodina a choroba (10.6.2015)