Informačno-motivačné online stretnutie o X. svetovom stretnutí rodín

Zaiste si pamätáte Celosvetové stretnutia rodín, ktoré v Roku rodiny /1994/ inicioval sv. Ján Pavol II: Rím, Rio de Janeiro, Manila, Valencia, Mexico city, Miláno, Filadelfia, Dublin. Určite ste niektoré sledovali, možno ste sa niektorého aj zúčastnili, alebo boli pre vás v niečom kľúčové...
 
V tomto Roku rodiny, ktorý vyhlásil pápež František, sa X. svetové stretnutie opäť vracia do Ríma. Bude sa sláviť od 22. – 26. júna 2022 a jeho témou bude: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“.
Svetové stretnutie bude mať však na rozdiel od predošlých stretnutí, na aké sme boli zvyknutí, zásadne iný – multicentrický charakter, nakoľko stretnutia v Ríme sa bude môcť zúčastniť len vymedzený počet delegátov z každej krajiny.
Logicky vznikajú otázky: Prečo je tomu tak a čo to bude v realite znamenať? Koľko bude delegátov za každú krajinu? Môžeme sa stretnutia zúčastniť? Čo je zámerom pápeža Františka?
Pápež dáva dôraz na slávenie na diecéznej úrovni. Tým sa otvára príležitosť pre úvahy, ako možno túto ponuku v našich farnostiach dobre využiť. 
Ako Rada KBS pre rodinu máme organizáciu tohto stretnutia v našej kompetencii. Robíme viacero krokov preto, aby sme to dobré, čo ponúka rímska diecéza, urobili dostupným aj pre diecézy a farnosti. 
 
Prípravné katechézy
Možno viete, že pred každým svetovým stretnutím hosťujúca diecéza vydáva aj prípravné katechézy, ktorých zámerom je na hlavnú tému sa naladiť a po kúskoch ju prežuť. Rímska diecéza už vydala 7 prípravných katechéz, ktoré máme už preložené a pripravujeme na  vydanie. 
 
Radi by sme vás preto pozvali na INFORMAČNO-MOTIVAČNÉ ONLINE STRETNUTIE o X. Svetovom stretnutí rodín, ktorého cieľom je predstaviť aktuálne informácie k organizácii Svetového stretnutia rodín a prípravných katechéz.
 
Termín
25. 11. 2021 od 20.00-22.00
 
Program
  • Pozdrav vladyku Cyrila Vasiľa, predsedu Rady KBS pre rodinu
  • Základné informácie o charaktere stretnutia, o možnostiach organizácie stretnutia v diecézach. Predstavenie materiálu prípravných katechéz
  • Predstavenie sprievodného materiálu z dielne Rady pre rodinu
  • Predstavenie možností využitia katechéz vo farnostiach
  • Diskusia s členmi Rady pre rodinu
Viac o X. svetovom stretnutí rodín v Ríme