„Neopusť ma v starobe“

Tak znie téma Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 28. júla 2024. Dikastérium pre laikov, rodinu a život pozýva farnosti, diecézy, združenia i cirkevné spoločenstvá na celom svete k duchovnej príprave. Na tento účel budú v najbližších mesiacoch sprístupnené špeciálne pastoračné materiály, ktoré Vám v slovenčine ponúkneme aj na našich stránkach.

Na KU v Ružomberku sa konalo zasadnutie Rady KBS pre rodinu

31. januára 2024 sa na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo prvé zasadnutie Rady KBS pre rodinu v tomto roku. Hlavnou témou zasadnutia bola syntéza doterajších podnetov na formáciu seminaristov a kňazov v pastorácii rodín.

Výzvy v roku 2024

Aj tento rok začíname s novými výzvami. Čakajú nás tri zasadnutia; ďalšie Celoslovenské stretnutie aktérov v pastorácii rodín – v marci – tento krát s kľúčovými hráčmi diecéznych štruktúr; Celoslovenský seminár pre formátorov – v máji – v spolupráci s Komisiou pre klérus KBS. Popri tom - 50 členná redakčná skupina pokračuje v aktualizácii tém kurzov prípravy na manželstvo. Prosíme o sprevádzanie v modlitbe v našom uvažovaní i práci. Ďakujeme.

Webinár: PPR ako bremeno či cesta?

Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o., pozýva na ďalší webinár v rámci projektu Plánuj prirodzene - určený pre manželov, kňazov a lektorov, ktorí prednášajú témy o manželskej čistote. Hosťami budú otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady KBS pre rodinu, ThLic. Peter Jakub, gréckokatolícky kňaz a lektor Billingsovej ovulačnej metódy, ThLic. Ján Viglaš, morálny teológ, a manželia Predáčovci z Ligy pár páru. Webinár sa uskutoční 6. 12. 2023 o 19.30 cez Zoom. Je potrebné prihlásiť sa na mailovej adrese: projektpp@centrumfemina.sk a do predmetu mailu dať Webinár PPR. Po prihlásení bude odoslaný odkaz na anonymný formulár, cez ktorý bude možné klásť otázky a postrehy. 

O Malej ceste kresťanských manželov na TV LUX

Znovuobjavenie daru sviatosti manželstva. Tak znela téma relácie TV LUX U Nikodéma. Moderátorka Zuzana Chanasová & hostia o. Dominik Vinš, SDB - autor prekladu Malá cesta kresťanských manželov & manželia Michal a Michaela Marekovci diskutovali 20 novembra o tom, ako a čo môže pomôcť znovu objaviť dar sviatosti manželstva. Záznam z relácie je v archíve TV LUX.

Na Donovaloch sa spoločne stretli aktéri v pastorácii rodín na Slovensku

Na Donovaloch sa od 10. do 11. novembra 2023 stretli aktéri v pastorácii rodín na Slovensku. Pozvanie Rady KBS pre rodinu na Celoslovenské stretnutie aktérov v pastorácii rodín prijalo spolu 19 hnutí, spoločenstiev a organizácií, ktoré sa na Slovensku venujú pastorácii a formácii rodín. Tlačová správa: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231113029 Správa z Rádia Lumen: https://www.lumen.sk/archiv-play/170892 (5:17min) Reportáž z TV LUX: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_31601 (2:24min)

Séria videí "Plánuj prirodzene"

Centrum konkrétnej pomoci Femina, n. o. spúšťa sériu videí v rámci projektu Plánuj prirodzene. Cieľom série je povzbudzovať a vyvracať mýty o nemožnosti žiť prirodzené plánovanie rodičovstva ako cestu manželskej čistoty. „Touto sériou chceme priblížiť žitie prirodzených metód ako radostnú cestu manželskej čistoty, nie ako neúnosné bremeno, ktoré sa dáva Cirkev na plecia manželov. Okrem videí organizujeme aj webináre na túto tému, kde môžu manželia klásť otázky a pýtať sa na odborníkov. Najbližší webinár plánujeme začiatkom decembra.“ (Anna Siekelová, členka Rady KBS pre rodinu).

Prednášky z Konferencie o pastorácii rodín na našom YouTube kanáli

Na našom YouTube kanáli sme zverejnili tri prednášky z Konferencie o pastorácii rodín z 1. mája 2023 v Badíne: prednášku arcibiskupa Cyrila Vasiľa na tému: Miesto kňaza v živote rodiny, miesto rodiny v živote kňaza; a prednášky prof. Josého Granadosa: Manželstvo - nádej pre CirkevKňazstvo - dar otcovstva pre rodiny.

Spoločné zasadnutie Komisie pre klérus KBS spolu s Radou pre rodinu KBS

Zástupcovia Rady KBS pre rodinu 6.11.2023 zasadali spolu s členmi Komisie pre klérus KBS v Spišskej Kapitule. Hovorili spolu o príprave na pastoráciu rodín v kňazských seminároch a o možnostiach formácie seminaristov a kňazov v pastorácii rodín. Zástupcovia oboch orgánov KBS vytvorili spoločnú pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude príprava Seminára pre formátorov o pastorácii rodín.