Členovia Rady KBS pre rodinu zasadali v Litave a putovali do Lackova

V pondelok 29. apríla 2024 členovia Rady putovali do Lackova, malého kostolíka v Banskobystrickej diecéze, v ktorom sa nachádza oltárny obraz Svätej rodiny namaľovaný podľa náčrtu vizionárky – sestry Lucie, pri poslednom zjavení vo Fatime. Stretnutiu predchádzalo zasadnutie Rady v Litave.

O manželskom katechumenáte na TV LUX

Dávame do pozornosti archív relácie U Nikodéma (TV LUX) na tému Manželského katechumenátu s tromi členmi Rady pre rodinu: o. Róbertom Neupauerom (zodpovedným za pastoráciu rodín v Spišskej diecéze), Norbertom Borovským (za Košickú arcidiecézu) a o. Jozefom Pajerským (riaditeľom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy).

Aktéri v pastorácii rodín sa stretli na celoslovenskom stretnutí v Rodinkove

V Rodinkove neďaleko Belušských Slatín sa v dňoch 13. – 14. marca 2024 uskutočnilo Celoslovenské stretnutie aktérov v pastorácii rodín. Mottom stretnutia boli slová „Ukáž nám, Pane, svoje cesty“ (Porov. Ž 25, 4). Na stretnutí sa zúčastnilo 110 zástupcov oboch obradov zo všetkých diecéz a eparchií na Slovensku, z toho vyše 40 kňazov, 25 manželských párov, väčšina členov Rady pre rodinu, traja biskupi, jednotlivci a zasvätení a viacerí zástupcovia centier pre rodinu, prorodinných organizácií, diecéznych komisií pre pastoráciu rodín, katechetických úradov i jednotlivých programov.

„Neopusť ma v starobe“

Tak znie téma Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 28. júla 2024. Dikastérium pre laikov, rodinu a život pozýva farnosti, diecézy, združenia i cirkevné spoločenstvá na celom svete k duchovnej príprave. Na tento účel budú v najbližších mesiacoch sprístupnené špeciálne pastoračné materiály, ktoré Vám v slovenčine ponúkneme aj na našich stránkach.

Na KU v Ružomberku sa konalo zasadnutie Rady KBS pre rodinu

31. januára 2024 sa na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo prvé zasadnutie Rady KBS pre rodinu v tomto roku. Hlavnou témou zasadnutia bola syntéza doterajších podnetov na formáciu seminaristov a kňazov v pastorácii rodín.

Výzvy v roku 2024

Aj tento rok začíname s novými výzvami. Čakajú nás tri zasadnutia; ďalšie Celoslovenské stretnutie aktérov v pastorácii rodín – v marci – tento krát s kľúčovými hráčmi diecéznych štruktúr; Celoslovenský seminár pre formátorov – v máji – v spolupráci s Komisiou pre klérus KBS. Popri tom - 50 členná redakčná skupina pokračuje v aktualizácii tém kurzov prípravy na manželstvo. Prosíme o sprevádzanie v modlitbe v našom uvažovaní i práci. Ďakujeme.

Webinár: PPR ako bremeno či cesta?

Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o., pozýva na ďalší webinár v rámci projektu Plánuj prirodzene - určený pre manželov, kňazov a lektorov, ktorí prednášajú témy o manželskej čistote. Hosťami budú otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady KBS pre rodinu, ThLic. Peter Jakub, gréckokatolícky kňaz a lektor Billingsovej ovulačnej metódy, ThLic. Ján Viglaš, morálny teológ, a manželia Predáčovci z Ligy pár páru. Webinár sa uskutoční 6. 12. 2023 o 19.30 cez Zoom. Je potrebné prihlásiť sa na mailovej adrese: projektpp@centrumfemina.sk a do predmetu mailu dať Webinár PPR. Po prihlásení bude odoslaný odkaz na anonymný formulár, cez ktorý bude možné klásť otázky a postrehy.