Pozvánka na online prezentáciu Malej cesty kresťanských manželov

Keďže vo farnostiach prichádza čas plánovania pastoračných aktivít, radi sme vám predstavili možnosti i formy jeho využitia pri práci s manželmi. Pozývame vás online prezentáciu Malej cesty 13. septembra 2023 od 20.00 hod. Dozviete sa, ako s materiálom pracovať a budete môcť počuť svedectvá manželov zapojených do pilotu, tiež vám ponúkneme „ukážkovú hodinu“. Na stretnutie prijal pozvanie aj autor don Renzo Bonetti.

Kompletný materiál pre slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov

Rada KBS pre mládež a univerzity sa pripája k výzve pápeža Františka prepojiť SDM v Lisabone so slávením Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Špeciálny materiál určený na stretká i tábory nájdete na https://svetovednimladeze.sk/. Kompletný materiál (posolstvo, pastoračnú a liturgickú príručku i modlitbu, grafické materiály (v spolupráci s OZ V.I.A.C) nájdete na našich stránkach.

Spustili sme slovenskú verziu webstránky rodiny Ulmovcov

V spolupráci s Úradom pre blahorečenie rodiny Ulmovcov arcidiecézy Przemyśl sme spúustili slovenskú verziu webstránky rodiny Ulmovcov, ktorá chce priblížiť životy budúcich blahoslavených. Na stránke sa nachádzajú informácie ohľadom účasti na slávnosti blahorečenia, informácie o rodine Jozefa a Viktórie Ulmovcov, o ich živote, rôzne spomienky, ale aj preklad modlitby za blahorečenie Božích služobníkov, informácie o histórii a súčasnom stave ich beatifikačného procesu, prosby a poďakovania na príhovor rodiny, filmy a fotografie a články o ich spiritualite.

Vyšlo posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu starých rodičov a seniorov

Ako pápež v posolstve vysvetľuje, tohtoročná téma nás vracia k požehnanému stretnutiu medzi mladou Máriou a jej staršou príbuznou Alžbetou, kde Duch Svätý napĺňa radosťou tak Alžbetu v slovách „požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“ (v. 42), a napĺňa radosťou i Pannu Máriu v odpovedi chválospevu Magnificat: „Duch Svätý požehnáva a sprevádza každé plodné stretnutie medzi rôznymi generáciami, medzi starými rodičmi a vnúčatami, medzi mladými a starými.“

Nový preklad: Evanjelizácia a sviatosť manželstva

Z pokladnice Cirkvi vytiahli sme jeden vzácny dokument talianskych biskupov. Napriek tomu, že je z roku 1975, je veľmi svieži, lebo ukazuje ako dynamicky uvažovala Cirkev o pastorácii rodín už dávno pred pontifikátom Jána Pavla II. Tento často citovaný útly dokument zaiste inšpiroval aj Familiaris consortio (1981) i nedávne Katechumenátne itineráre pre manželský život (2022), ktoré po takmer 50 rokoch opakujú tú istú múdrosť. Dokument jedinečne poukazuje na misijnú úlohu manželov pri budovaní Cirkvi. Výtlačok v slovenčine si môžete objednať prostredníctvom tohto formulára. Krátke predstavenie dokumentu nájdete aj vo foto na našom Facebooku.

Vychádza pastoračný materiál Malá cesta kresťanských manželov na Slovensku

V týchto dňoch prináša Vydavateľstvo DON BOSCO v spolupráci s Radou KBS pre rodinu výnimočný pastoračný materiál s názvom: Malá cesta kresťanských manželov, ktorý je praktickým nástrojom pre znovuobjavenie daru sviatosti manželstva. Malú cestu kresťanských manželov si môžete  predobjednať za zvýhodnenú uvádzaciu cenu 18 eur pri objednávke do 15. júna 2023) Začiatok distribúcie je plánovaný od 1. júla 2023. 

Blahorečenie rodiny Ulmovcov: Pozvanie do dobrovoľníckeho tímu

V dnešný Medzinárodný deň rodiny chceme upriamiť pozornosť na jednu výnimočnú rodinu, ktorá bude 10. septembra 2023 blahorečená v poľskej Markowej (Rzeszów): manželia Jozef a Viktória + ich 7 detí (jedno z nich pred narodením) zavraždení nacistami za ukrývanie dvoch židovských rodín.

Ak viete poľsky/anglicky, ste novinárom, grafikom, vydavateľom, máte cit pre marketing, alebo vám bol nadelený organizačný talent, viete tvoriť, strihať, či titulkovať videá, máte radi administratívnu prácu, spravujete web, sociálnu sieť, viete editovať a upravovať texty, či máte cit pre jazykové korektúry alebo radi podporujete veci modlitbou/obetu z úzadia a ak by ste radi darovali kúsok svojho času pre oboznámenie slovenskej cirkvi so životom tejto čoskoro blahoslavenej rodiny alebo pomohli pri organizácii púte slovenských rodín, farností, či diecéz na blahorečenie, pozývame vás do dobrovoľníckeho tímu Rady KBS pre rodinu.

Prihláste sa nám prostredníctvom tohto formulára do stredy 24. mája a my vás budeme kontaktovať s ďalším informáciami. Ďakujeme vopred každému z vás. Info nájdete aj na našom Facebooku.