Vyšlo posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu starých rodičov a seniorov

Ako pápež v posolstve vysvetľuje, tohtoročná téma nás vracia k požehnanému stretnutiu medzi mladou Máriou a jej staršou príbuznou Alžbetou, kde Duch Svätý napĺňa radosťou tak Alžbetu v slovách „požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“ (v. 42), a napĺňa radosťou i Pannu Máriu v odpovedi chválospevu Magnificat: „Duch Svätý požehnáva a sprevádza každé plodné stretnutie medzi rôznymi generáciami, medzi starými rodičmi a vnúčatami, medzi mladými a starými.“

Nový preklad: Evanjelizácia a sviatosť manželstva

Z pokladnice Cirkvi vytiahli sme jeden vzácny dokument talianskych biskupov. Napriek tomu, že je z roku 1975, je veľmi svieži, lebo ukazuje ako dynamicky uvažovala Cirkev o pastorácii rodín už dávno pred pontifikátom Jána Pavla II. Tento často citovaný útly dokument zaiste inšpiroval aj Familiaris consortio (1981) i nedávne Katechumenátne itineráre pre manželský život (2022), ktoré po takmer 50 rokoch opakujú tú istú múdrosť. Dokument jedinečne poukazuje na misijnú úlohu manželov pri budovaní Cirkvi. Výtlačok v slovenčine si môžete objednať prostredníctvom tohto formulára. Krátke predstavenie dokumentu nájdete aj vo foto na našom Facebooku.

Vychádza pastoračný materiál Malá cesta kresťanských manželov na Slovensku

V týchto dňoch prináša Vydavateľstvo DON BOSCO v spolupráci s Radou KBS pre rodinu výnimočný pastoračný materiál s názvom: Malá cesta kresťanských manželov, ktorý je praktickým nástrojom pre znovuobjavenie daru sviatosti manželstva. Malú cestu kresťanských manželov si môžete  predobjednať za zvýhodnenú uvádzaciu cenu 18 eur pri objednávke do 15. júna 2023) Začiatok distribúcie je plánovaný od 1. júla 2023. 

Blahorečenie rodiny Ulmovcov: Pozvanie do dobrovoľníckeho tímu

V dnešný Medzinárodný deň rodiny chceme upriamiť pozornosť na jednu výnimočnú rodinu, ktorá bude 10. septembra 2023 blahorečená v poľskej Markowej (Rzeszów): manželia Jozef a Viktória + ich 7 detí (jedno z nich pred narodením) zavraždení nacistami za ukrývanie dvoch židovských rodín.

Ak viete poľsky/anglicky, ste novinárom, grafikom, vydavateľom, máte cit pre marketing, alebo vám bol nadelený organizačný talent, viete tvoriť, strihať, či titulkovať videá, máte radi administratívnu prácu, spravujete web, sociálnu sieť, viete editovať a upravovať texty, či máte cit pre jazykové korektúry alebo radi podporujete veci modlitbou/obetu z úzadia a ak by ste radi darovali kúsok svojho času pre oboznámenie slovenskej cirkvi so životom tejto čoskoro blahoslavenej rodiny alebo pomohli pri organizácii púte slovenských rodín, farností, či diecéz na blahorečenie, pozývame vás do dobrovoľníckeho tímu Rady KBS pre rodinu.

Prihláste sa nám prostredníctvom tohto formulára do stredy 24. mája a my vás budeme kontaktovať s ďalším informáciami. Ďakujeme vopred každému z vás. Info nájdete aj na našom Facebooku.

Nová sekcia na stránke: Pastoračné pomôcky

Na našej stránke - v časti "Pastorácia" sme vytvorili novú podstránku: "Pastoračné pomôcky", kde môžete nájsť pomôcky prezentované na našej Konferencii o pastorácii rodín - napr. sviečku a ikonu, ktoré môžu slúžiť ako vhodné didaktické prostriedky pri vysvetľovaní sviatosti manželstva a kňazstva.

Konferencia o pastorácii rodín z pohodlia domova

Prezenčná forma konferencie o pastorácii rodín sa nám naplnila. Chceme vám ale ponúknuť možnosť sledovať konferenciu z pohodlia vašej obývačky. Možno vám napadne koho do gauča prizvať, čo upiecť/navariť, aby ste spolu s 200 účastníkmi v Badíne mohli stráviť príjemný a plno-hodnotný čas v spoločenstve s vaším kňazom, bohoslovcom, spoločenstvom či susedmi. Promo na našom FB profile.