Na zasadnutí Rady v Bratislave o manželskom katechumenáte

Členovia Rady KBS pre rodinu sa stretli 4. októbra 2022 v Bratislave. Hlavným bodom programu zasadnutia bola diskusia o novom dokumente Dikastéria pre laikov, rodinu a život pod názvom Katechumenátne itineráre pre manželský život. Členovia Rady informovali o diecéznych stretnutiach rodín, tiež boli predstavené hlavné aktivity Rady na rok 2023, odprezentované informácie o stave prác na aktualizácii metodiky KPM a redakcii pastoračnej príručky Malá cesta kresťanských manželov určenej pre iniciáciu do sviatosti manželstva. Foto je zverejnené na Facebooku Rady.

Nová pastoračná príručka v ČR: Příprava snoubenců na darování se v manželství

V susednej Českej republike bol vydaný nový pastoračný materiál pod názvom: Příprava snoubenců na darování se v manželství. Metodika reaguje na duchovné dedičstvo svätého pápeža Jána Pavla II, ktoré spája so súčasným učením pápeža Františka, pričom zohľadňuje aj usmernenia vydané Českou biskupskou konferenciou, ako aj nedávno vydaný dokument Dikastéria pre laikov, rodinu a život: "Katechumenátne itineráre pre manželský život". Viac informácií je možné nájsť tu: https://www.akademiekp.cz/novinka-z-naseho-vydavatelstvi/

Medzinárodný kongres manželstva a rodiny v Krakove

Pozývame Vás na Medzinárodný kongres manželstva a rodiny s pestrou paletou renomovaných zahraničných profesorov, ktorý sa bude konať od 17. - 19. novembra 2022 v Centre Jána Pavla II. v Krakove. Témou kongresu budú reflexie o sprevádzaní snúbencov a manželov v prvých rokoch manželstva. Komunikačným jazykom bude angličtina a poľština. V prípade záujmu či ďalších otázok nás môžete kontaktovať na rodina@kbs.sk. Info v angličtine: http://kongresrodzin.pl/en/front-page-english/. Info v poľštine: http://kongresrodzin.pl/

Najbližšie plány v Rade pre rodinu

Po dovolenkách a prázdninách sa púšťame do nových výziev aj v Rade pre rodinu. V októbri nás čaká ďalšie zasadnutie, popri tom sme aj počas prázdnin neúnavne pracovali na aktualizácii metodiky Kurzov prípravy na manželstvo, na príprave pastoračnej príručky Malá cesta kresťanských manželov a na novom dokumente Katechumenátnych itinerárov pre manželský život. Prosíme o modlitby do všetkého, čo nás čaká. Ďakujeme za Vašu priazeň, podporu a spoluprácu.

Vyšiel nový dokument: Katechumenátne itineráre pre manželský život

Tlačové stredisko Svätej stolice v stredu 15. júna vydalo informáciu o novom dokumente vo Vatikánskom knižnom vydavateľstve LEV. Ide o 103 stranový dokument s názvom „Katechumenátne itineráre pre manželský život. Pastoračné usmernenia pre partikulárne cirkvi“ (Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale). Pápež František v predslove hovorí: „Ide o pastoračný nástroj, ktorý pripravilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život pri nasledovaní mojich usmernení, ktoré som opakovane vyjadril, a to «potrebu „nového katechumenátu“ v príprave na manželstvo»; je totiž «nevyhnutné konkrétne uskutočniť to, čo už bolo navrhnuté vo Familiaris consortio (č. 66), to znamená, že tak ako je katechumenát súčasťou sviatostného procesu pre krst dospelých, tak aj príprava na manželstvo by sa mala stať integrálnou súčasťou celého sviatostného procesu manželstva, ako protiliek na zabránenie nárastu prípadov neplatného alebo nekonzistentného uzatvorenia manželstva».

Novinky v sekcii 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov

V sekcii 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov sme zverejnili oficiálnu modlitbu schválenú arcibiskupom Zvolenským, logo a ďalšie grafické materiály v slovenčine v rôznych grafických prevedeniach, pastoračné usmernenia a liturgickú príručku k sláveniu dňa.

V Križovanoch prebehla formácia tímu lektorov prípravy snúbencov

Lektori pracujúci so snúbencami v rámci Trnavskej arcidiecézy sa stretli na prvom formačnom stretnutí v sobotu 4. júna v priestoroch fary v Križovanoch nad Dudváhom. Hostiteľom trinástich lektorských párov z Trnavy a Piešťan bol Maroš Lovič, zodpovedný za pastoráciu rodín v Trnavskej arcidiecéze.