O Malej ceste kresťanských manželov na TV LUX

Znovuobjavenie daru sviatosti manželstva. Tak znela téma relácie TV LUX U Nikodéma. Moderátorka Zuzana Chanasová & hostia o. Dominik Vinš, SDB - autor prekladu Malá cesta kresťanských manželov & manželia Michal a Michaela Marekovci diskutovali 20 novembra o tom, ako a čo môže pomôcť znovu objaviť dar sviatosti manželstva. Záznam z relácie je v archíve TV LUX.

Na Donovaloch sa spoločne stretli aktéri v pastorácii rodín na Slovensku

Na Donovaloch sa od 10. do 11. novembra 2023 stretli aktéri v pastorácii rodín na Slovensku. Pozvanie Rady KBS pre rodinu na Celoslovenské stretnutie aktérov v pastorácii rodín prijalo spolu 19 hnutí, spoločenstiev a organizácií, ktoré sa na Slovensku venujú pastorácii a formácii rodín. Tlačová správa: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231113029 Správa z Rádia Lumen: https://www.lumen.sk/archiv-play/170892 (5:17min) Reportáž z TV LUX: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_31601 (2:24min)

Séria videí "Plánuj prirodzene"

Centrum konkrétnej pomoci Femina, n. o. spúšťa sériu videí v rámci projektu Plánuj prirodzene. Cieľom série je povzbudzovať a vyvracať mýty o nemožnosti žiť prirodzené plánovanie rodičovstva ako cestu manželskej čistoty. „Touto sériou chceme priblížiť žitie prirodzených metód ako radostnú cestu manželskej čistoty, nie ako neúnosné bremeno, ktoré sa dáva Cirkev na plecia manželov. Okrem videí organizujeme aj webináre na túto tému, kde môžu manželia klásť otázky a pýtať sa na odborníkov. Najbližší webinár plánujeme začiatkom decembra.“ (Anna Siekelová, členka Rady KBS pre rodinu).

Prednášky z Konferencie o pastorácii rodín na našom YouTube kanáli

Na našom YouTube kanáli sme zverejnili tri prednášky z Konferencie o pastorácii rodín z 1. mája 2023 v Badíne: prednášku arcibiskupa Cyrila Vasiľa na tému: Miesto kňaza v živote rodiny, miesto rodiny v živote kňaza; a prednášky prof. Josého Granadosa: Manželstvo - nádej pre CirkevKňazstvo - dar otcovstva pre rodiny.

Spoločné zasadnutie Komisie pre klérus KBS spolu s Radou pre rodinu KBS

Zástupcovia Rady KBS pre rodinu 6.11.2023 zasadali spolu s členmi Komisie pre klérus KBS v Spišskej Kapitule. Hovorili spolu o príprave na pastoráciu rodín v kňazských seminároch a o možnostiach formácie seminaristov a kňazov v pastorácii rodín. Zástupcovia oboch orgánov KBS vytvorili spoločnú pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude príprava Seminára pre formátorov o pastorácii rodín.

Členovia Rady KBS pre rodinu sa stretli na zasadnutí na Donovaloch

Členovia Rady KBS pre rodinu sa v utorok 26. septembra 2023 stretli na svojom pravidelnom zasadnutí na Donovaloch. Cieľom stretnutia bolo mapovanie stavu permanentnej formácie kňazov v diecézach vzhľadom na tému formácie kňazov a seminaristov v oblasti pastorácie rodín a teológie manželstva rodiny, ktorou sa Rada zaoberá vo svojom aktuálnom funkčnom období.

Katechumenátne itineráre pre manželský život už aj v slovenčine

Spolok sv. Vojtecha publikoval v mesiaci september slovenský preklad dokumentu Dikastéria pre laikov, rodinu a život pod názvom Katechumenátne itineráre pre manželský život - o manželskom katechumenáte. Ide o inšpiratívny dokument ideálny na spoločné čítanie vo farských pastoračných radách, na debaty kňazov a laikov o spôsoboch a stratégiách budovania farnosti skrze rodinu. Rada k nemu pripravila aj sériu pracovný listov, ktoré môžu byť nápomocné pre organizáciu malých diskusných skupín a debát. Pracovné listy nájdete TU.