Svetový deň starých rodičov a seniorov bude spojený s odpustkami

Pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, naplánovaného na nedeľu 24. júla, dáva Cirkev možnosť získať plnomocné odpustky. Budú ich môcť získať veriaci, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu i tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov.

Príprava na Svetový deň starých rodičov a seniorov spustená

Dávame Vám do pozornosti aktualizovanú časť Svetový deň starých rodičov a seniorov, kde prinášame novinky z Dikastéria pre laikov, rodinu a život k sláveniu tohto dňa. Na stránke je možné nájsť základné informácie, materiály, logo stretnutia i jeho vysvetlenie, posolstvo pápeža Františka, oficiálny videospot, cyklus katechéz pápeža Františka o starobe, odporúčané spôsoby slávenia Dňa, Dokumenty Cirkvi k téme i materiály z prvého ročníka Svetového dňa.

V Nitre debatovali o pastorácii rodín aj s pomocným biskupom Beňom

V sobotu 7. mája 2022 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda uskutočnilo stretnutie odborníkov a manželských párov, ktorí v Nitrianskej diecéze slúžia, alebo budú slúžiť ako lektori pri príprave snúbencov s nitrianskym pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom a Petrom Čieškom, povereným pastoráciou rodín v Nitrianskej diecéze.

Slovenskú Platformu Únia centier a poradní pre rodinu prijali do FAFCE

Platforma Únia centier a poradní pre rodinu, ktorá u nás spája centrá a poradne pre manželov a rodinu, splnila podmienky na vstup do Federácie katolíckych prorodiných asociácií v Európe (FAFCE), ako pozorovateľ Rady. Únia sa po roku stane riadnym členom FAFCE. Na Rade Federácie, ktorá sa konala od 4. do 6. mája 2022, v maďarskom meste Vác sa zúčastnili členovia predsedníctva Únie Monika Jucková spolu s Dušanom Kamenárom. 

O koncepte family friendly farnosti na TV LUX

Na našom marcovom zasadnutí sme s členmi našej Rady pre rodinu diskutovali o koncepte family friendly farnosti. V relácii V Samárii pri studni ThLic. Marek Iskra, člen Rady pre rodinu a manželia Jaroslava a Martin Václavovci, členovia Diecéznej rady pre rodinu Nitrianskej diecézy tento koncept nasvetlili zbližšia. Reláciu si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli

Pozvánka na formačný program pre rodiny

Pozvánka na hodnotné štúdium Diplomu v rodinnej pastorácii v akademickom roku 2022/23 pre manželov, zasvätené osoby so zameraním na pastoráciu rodín. Štúdium ponúka interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine. Zúčastňuje sa ho vždy celá rodina aj s deťmi, o ktoré sa počas prednášok rodičov starajú animátori. Centrom duchovného programu je liturgia (sviatosť Eucharistie, zmierenia, ruženec, adorácia a pod.) Viac info TU

Krížová cesta rodín z Rímskeho kolosea

„Pri príležitosti roka venovaného rodine, v ktorom Cirkev slávi piate výročie apoštolskej exhortácie Amoris laetitia, pápež František poveril prípravou textov meditácií a modlitieb krížovej cesty Veľkého piatku pri Koloseu niekoľko rodín spojených s katolíckymi spoločenstvami a združeniami dobrovoľníctva a sociálnej pomoci. Podľa zvolených tém budú niektoré rodiny niesť kríž medzi jednotlivými zastaveniami.“ Povedal Matteo Bruni. Jej text nájdete na TKKBS.