Biskupská konferencia Škandinávie vydala pastiersky list o ľudskej sexualite

„Boží obraz sa v ľudskej prirodzenosti uskutočňuje v komplementárnosti mužského a ženského. Muž a žena sú stvorení jeden pre druhého: prikázanie byť plodný a ctiť si druhého závisí od tejto vzájomnosti, posvätenej v manželskom zväzku.“ Hovorí pastiersky list o ľudskej sexualite, ktorý vydala Biskupská konferencia Škandinávie na  piatu pôstnu nedeľu.

Konferencia o pastorácii rodín o dare sviatosti manželstva a kňazstva

Rada KBS pre rodinu v spolupráci s Akadémiou Karola Wojtylu organizuje Konferenciu o pastorácii rodín s témou Pravda lásky a plodnosť pastorácie: Dar sviatosti manželstva a kňazstva a pravda prinášajúca život, ktorá sa uskutoční dňa 1. mája 2023 v Dome Xaver v Badíne. Konferencia je určená pre kňazov, zasvätených, manželov a odborníkov aktívnych v pastorácii rodín. Hlavným hosťom konferencie bude prof. José Granados zo Španielska.

Rada KBS pre rodinu zasadala v Ružomberku

Naše úvodné tohtoročné zasadnutie 25 členov Rady hostil včera Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku. Diskutovali sme o dokumente Kongregácie pre katolícku výchovu s názvom Smernice pre formáciu seminaristov ohľadne problémov týkajúcich sa manželstva a rodiny, ktorý sme reflektovali i v našich diskusiách o aktivitách, ktoré nás v tomto roku čakajú. Sumarizovali sme výsledky pilotného testovania Malej cesty kresťanských manželov, hlasovali o ďalšej cennej knihe o svätých manželoch a mnoho ďalšieho. Viac sa dočítate v tlačovej správe TU.

Nové výzvy v roku 2023

V novom roku sa púšťame do ďalších výziev, ktoré stoja pred nami aj tento rok. Takmer 70 manželských párov, 10 kňazov i pár jednotlivcov aktuálne testuje príručku Malá cesta kresťanských manželov - v rodinách, farnostiach, hnutiach a spoločenstvách; 22 manželských párov, 7 kňazov a 7 odborníkov pracuje na aktualizácii projektu Kurzov prípravy na manželstvo; 28 členov Rady sa pripravuje na ďalšie zasadnutie, ktoré bude 1. februára v Ružomberku na viacero aktuálnych tém. Tento rok pripravujeme: Konferenciu o pastorácii rodín - 1. mája v Badíne so zaujímavým hosťom; zverejnenie prekladu cirkevného dokumentu o sviatosti manželstva a veríme že aj ďalších užitočných materiálov pre podporu pastorácie rodín. Plánujeme tiež celoslovenské stretnutie spolupracovníkov v pastorácii rodín i Stretnutie formátorov kňazov i seminaristov.

V Žiline zasadala redakčná skupina Kurzov prípravy na manželstvo

V dňoch 2. - 3. decembra zasadala Redakčná skupina Kurzov prípravy na manželstvo (KPM). Tridsaťsedem členov redakčnej skupiny sa po viacerých online stretnutiach stretlo naživo v Diecéznom centre v Žiline.Cieľom realizovaného stretnutia bolo spoločné zdieľanie o doterajších prácach, vzájomná výmena pohľadov a skúseností, nastavovanie obsahov, práca na konkrétnych zadaniach a v neposlednom rade budovanie priateľstva.

Predstavili sme príručku „Malá cesta kresťanských manželov“

29.novembra 2022 sme v Rade zorganizovali verejnú online prezentáciu pastoračnej príručky s názvom Malá cesta kresťanských manželov. Cieľom prezentácie bolo spustenie pilotného testovania príručky v slovenských podmienkach - a to ponúknutím pastoračnej príručky manželským párom, kňazom aj jednotlivcom z rôznych diecéz a spoločenstiev. Na stretnutí sa zúčastnilo približne 90 manželských párov a 20 kňazov. Prezentáciu uviedol don Renzo Bonetti, autor príručky, ktorý sa v úvode prezentácie prihovoril všetkým zúčastneným.