Nová sekcia na stránke: Pastoračné pomôcky

Na našej stránke - v časti "Pastorácia" sme vytvorili novú podstránku: "Pastoračné pomôcky", kde môžete nájsť pomôcky prezentované na našej Konferencii o pastorácii rodín - napr. sviečku a ikonu, ktoré môžu slúžiť ako vhodné didaktické prostriedky pri vysvetľovaní sviatosti manželstva a kňazstva.

Konferencia o pastorácii rodín z pohodlia domova

Prezenčná forma konferencie o pastorácii rodín sa nám naplnila. Chceme vám ale ponúknuť možnosť sledovať konferenciu z pohodlia vašej obývačky. Možno vám napadne koho do gauča prizvať, čo upiecť/navariť, aby ste spolu s 200 účastníkmi v Badíne mohli stráviť príjemný a plno-hodnotný čas v spoločenstve s vaším kňazom, bohoslovcom, spoločenstvom či susedmi. Promo na našom FB profile.

Biskupská konferencia Škandinávie vydala pastiersky list o ľudskej sexualite

„Boží obraz sa v ľudskej prirodzenosti uskutočňuje v komplementárnosti mužského a ženského. Muž a žena sú stvorení jeden pre druhého: prikázanie byť plodný a ctiť si druhého závisí od tejto vzájomnosti, posvätenej v manželskom zväzku.“ Hovorí pastiersky list o ľudskej sexualite, ktorý vydala Biskupská konferencia Škandinávie na  piatu pôstnu nedeľu.

Konferencia o pastorácii rodín o dare sviatosti manželstva a kňazstva

Rada KBS pre rodinu v spolupráci s Akadémiou Karola Wojtylu organizuje Konferenciu o pastorácii rodín s témou Pravda lásky a plodnosť pastorácie: Dar sviatosti manželstva a kňazstva a pravda prinášajúca život, ktorá sa uskutoční dňa 1. mája 2023 v Dome Xaver v Badíne. Konferencia je určená pre kňazov, zasvätených, manželov a odborníkov aktívnych v pastorácii rodín. Hlavným hosťom konferencie bude prof. José Granados zo Španielska.