Pozvánka na online stretnutie o X. svetovom stretnutí rodín v Ríme 25. 11. 2021

Pozývame Vás na otvorené informačno-motivačné online stretnutie, ktorého cieľom je predstaviť aktuálne informácie o X. svetovom stretnutí rodín v Ríme. Uskutoční sa 25. novembra 2021 od 20:00 do 22:00 prostredníctvom aplikácie zoom. Stretnutie je určené prioritne pre kňazov a aktívne manželské páry vo farnostiach.

Homília predsedu Rady pre rodinu na Trnavskej novéne

16. novembra vladyka Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady KBS pre rodinu predniesol homíliu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Stalo sa tak pri príležitosti Trnavskej novény, ktorá je tento rok tematicky spätá s mimoriadnym Rokom sv. Jozefa, ktorý vyhlásil Svätý Otec František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. 

Pápež prijal združenie Retrouvaille na pomoc manželstvám v kríze

„Kríza je súčasťou dejín spásy.“ Aj tieto slová venoval Svätý Otec združeniu s francúzskym názvom Retrouvaille, ktorých prijal v sobotu 6. novembra vo vatikánskej Aule Pavla VI. Združenie sa zameriava na pomoc manželským párom v krízach i v stave hroziaceho rozpadu manželstva.

Rímska diecéza zverejnila katechézy k X. Svetovému stretnutiu rodín v Ríme

Rímska diecéza vydala 7 prípravných katechéz k X. Svetovému stretnutiu rodín v Ríme. Cieľom katechéz je povzbudiť diecézy, farnosti i samotné rodiny v prípravách na Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční budúci rok v Ríme a zároveň vo všetkých diecézach sveta. Ich témou je „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Vyšli v troch jazykových mutáciách. Rada KBS pre rodinu už pracuje na ich preklade. 

Cyril Vasiľ o príprave na manželstvo na Celoslovenskom stretnutí KPM v Žiline

Rada pre rodinu v spolupráci s Kanet, n. o. zorganizovala v sobotu 9. októbra v Žiline Celoslovenské stretnutie spolupracovníkov v kurzoch prípravy na manželstvo (KPM) s podtitulom: Podnety pre efektívnejšiu prípravu. Stretnutia sa zúčastnilo 80 osôb v prezenčnej forme a vyše 100 osôb v dištančnej forme. Vypočujte si príspevok predsedu Rady vo videu pod správou.