Novinky o roku sv. Jozefa i o roku Amoris laetitia

Rada KBS pre rodinu vytvorila na svojej web-stránke nové záložky o roku sv. Jozefa i o roku Amoris laetitia, kde zhromaždila všetky najaktuálnejšie informácie, ktoré sú určené pre kňazov, pastoračných spolupracovníkov, rodiny i jednotlivcov. Stačí si kliknúť na jeden z banerov v ľavej lište. Informácie a podnety bude Rada priebežne aktualizovať. 

Začína sa Rok rodiny Amoris laetitia na celostné osvojenie si dokumentu

V piatok 19. marca vstupuje Cirkev do slávenia osobitného „Roka rodiny Amoris laetitia“, vyhláseného Svätým Otcom Františkom pri príležitosti 5. výročia vydania jeho posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine. Deň predtým predstavili v Tlačovom stredisku Svätej stolice ciele a náplň tematického roka vedúci Dikastéria pre laikov, rodinu a život, ktoré zastrešuje pripravované podujatia.

Rodina v centre záujmu spoločnosti

Na pravidelnom zasadaní Rady KBS pre rodinu sa 9.2.2021 na pozvanie predsedu rady, Mons. Cyrila Vasiľa, stretlo on-line 18 členov rady, zástupcov diecéz, eparchií, reholí a Fóra kresťanských inštitúcií. Hosťom stretnutia bola generálna riaditeľka Sekcie rodinnej politiky MPSVR, Anna Verešová. Rada pre rodinu si zvolila za hlavnú tému „Rodina v centre záujmu spoločnosti“, aby poukázala na hodnotu rodiny pre spoločnosť a oboznámila sa s aktuálnymi cestami podpory funkčnej rodiny zo strany spoločnosti.

Poradenské centrum Family Garden ponúka množstvo online vzdelávaní

Poradenské centrum Family Garden ponúka množstvo online vzdelávacích kurzov. K dispozícii sú na webstránke familygarden.sk. Prebiehajú online (cez Zoom). V súčasnosti je možnosť prihlásiť sa kurz zameraný na posilnenie výchovnej roly trénera, workshop pre zaľúbených, workshop zo série „Cesty k posilneniu nášho manželstva" a ďalšie.

Spoločenstvo rodín začína pripravovať televíznu reláciu pre rodiny z obývačky

Spoločenstvo SKALA už takmer desaťročie ponúka svojim členom aktivity podporujúce manželskú spiritualitu a rodinný život s Bohom. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska líder spoločenstva Peter Horváth, v čase pandemickej situácie, kedy nám nie je umožnené stretávať sa, hľadali lídri spoločenstva cestu, ako sa k rodinám priblížiť, ako ich povzbudiť, ako im sprostredkovať Kristovu Dobrú zvesť.

Iniciatíva Národný týždeň manželstva bude tento rok v online priestore

Každoročne počas týždňa, keď si Cirkev pripomína sviatok svätého Valentína prebieha iniciatíva na podporu manželstva s názvom Národný týždeň manželstva (NTM). Cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Tento rok bude prebiehať NTM od 8. do 14. februára kvôli protipandemickým opatreniam v online priestore.