Združenie Dobré srdce rozbehlo výzvu na pomoc rodinám v núdzi

Bratislava 14. októbra (TK KBS) Viete si predstaviť, ako žena, vdova, má uživiť päť detí s mesačným príspevkom 326 eur? Práve pre takéto rodiny organizuje občianske združenie Dobré srdce zbierku Otvor srdce. Príspevky z tejto zbierky sú použité na štipendijný program pre rodiny so školopovinnými deťmi, ktoré sa z rôznych neovplyvniteľných dôvodov dostali na okraj chudoby.

Hlavnou témou zasadnutia Rady KBS pre rodinu bola výchova k autorite

Košice 10. októbra (TK KBS) Hlavnou témou zasadnutia Rady KBS pre rodinu bola Autorita v rodine, v Cirkvi, v spoločnosti – výchova k autorite. Otcovia biskupi zdôraznili úlohu otca v rodine ako duchovnej autority, ktorý zvoláva členov rodiny na modlitbu i na slávenie v chráme.

V Košiciach otvoria 6. cyklus programu o ľudskej láske v učení Cirkvi

Košice 16. septembra (TK KBS) Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku, v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvárajú v Košiciach 6. cyklus semestrálneho programu o ľudskej láske v učení Cirkvi. Program je určený pre študentov, pracujúcich, snúbencov, manželov, seminaristov aj zasvätených pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu ďalších. Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malých skupinách v pravidelných týždenných intervaloch. Hlavným cieľom programu je zrozumiteľným jazykom priblížiť ľuďom rôznych profesií či životných stavov učenie Cirkvi o láske, sexualite, manželstve, panenstve a plodnosti.

Fórum života pozýva na konferenciu "Všetko pre rodinu" do Žiliny

Bratislava/Žilina 18. septembra (TK KBS) "Všetko pre rodinu" je názov konferencie, ktorá bude vo štvrtok 1. októbra o 13:00 v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja v Žiline. Pozýva na ňu občianske združenie Fórum života. Na konferencii vystúpia hostia z viacerých ministerstiev, samospráv, cirkví a mimovládnych organizácií. Vstup je voľný.

Národná púť rodín za rodiny v Pompejach a Lorete

Taliansko 14. septembra (RV) V sobotu 12. septembra prežívalo Taliansko národnú púť rodín obetovanú za rodiny, ktorá spojila mariánske svätyne Pompeje a Loreto. S mottom „Radujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte“ (porov. 2 Kor 13,11) ju zorganizovalo Hnutie obnovy v Duchu Svätom v spolupráci s Konferenciou biskupov Talianska a pod patronátom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie.

Víkendová oáza pre bezdetných manželov

Bezdetné páry často nesú svoj stav ako problém a hľadajú cestu, ako z toho von. Práve pre nich je určená víkendová oáza, ktorú chystajú od 23. do 25. októbra v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Ide o program, ktorý má za cieľ vytvoriť priestor na výmenu skúseností, odkrývanie súvislostí, hlbšie sebapoznávanie, stíšenie a tvorivý oddych.

Na stabilitu rodiny má vplyv čas a prítomnosť rodičov, zhodli sa vedci

Trnava 8. septembra (TK KBS) Výskumníci z Trnavskej univerzity skúmali faktory, ktoré majú vplyv na stabilitu rodiny. Okrem dostatku času a prítomnosti oboch rodičov by podľa nich pomohlo aj zvýšenie prostriedkov štátu na podporu detí a rodín zo súčasných 1,6% HDP na úroveň priemeru EÚ (2,4%). Odporúčajú tiež zaviesť nový predmet na základných školách, ktorý deti naučí riešiť konflikty.

Krok za život

Bratislava 8. septembra (TK KBS) Pro-life organizácie v spolupráci s tímom Národného pochododu za život pozývajú na verejné zhromaždenie s názvom Krok za život, ktoré sa uskutoční v stredu 17. septembra 2020 o 16:30 pred budovou Národnej rady SR v Bratislave.

Teologická fakulta TU privíta konferenciu "Pomoc stabilite rodiny"

Bratislava 4. augusta (TK KBS) "Pomoc stabilite rodiny" je názov medzinárodnej konferencie, ktorú organizuje Teologická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Fakultou štúdií o rodine UKSW vo Varšave pod patronátom predsedu Rady pre rodinu KBS Mons. Cyrila Vasiľa.