Online konferencia z EU parlamentu

Pozývame Vás na medzinárodnú online konferenciu z Európskeho parlamentu s témou,, Harmonizácia pracovného a súkromného života v čase demografických zmien ako nástroj medzigeneračnej solidarity alebo prečo vrátiť rodinu do slovníka Európskej únie ", ktorá sa bude konať 2. 6. 2021 od 13.00 do 15.00 hod.

Predseda Rady pre rodinu o koncepte domácej cirkvi

V rámci osláv Dňa rodiny vladyka Cyril Vasiľ vyzdvihol koncept domácej cirkvi, priblížil historický kontext vzniku tohto pojmu a načrtol inšpiratívne cesty, ktorými sa rodina môže stávať domácou cirkvou.

Zverejnili sme 2. video z projektu 10 videí AL

Na našej stránke už nájdete utitulkované video, ktoré sme pripravili v spolupráci s TV LUX, rovnako sme zverejnili ďalšiu katechézu. Nech slúžia v rodinách, farnostiach i spoločenstvách.

Prof. Gambino: Pandémia odkryla, že rodina je pre Cirkev veľkým dobrom

Pandémia odkryla, že rodina je pre Cirkev veľkým dobrom, že Cirkev je pre rodinu veľkým dobrom. Poukázala na to prof. Gabriella Gambino, podsekretárka Sekcie pre život vatikánskeho Dikastéria pre laikov, rodinu a život. Uviedla na dnešnom online stretnutí národných riaditeľov pre rodinu a život európskych biskupských konferencií, ktoré zorganizovala Rada európskych biskupských konferencií (CCEE).

Tím NTM ponúka ďalšie tipy pre manželov

Tím Národného týždňa manželstva (NTM) ponúka opäť niekoľko tipov, ktoré môžu pomôcť v súčasnej dobe pandémie v manželskom vzťahu. Uvádza ich v najnovšom newslettri.