VIANOČNÝ DARČEK: SPÚŠŤAME SIETE...

...aby sa evanjelium rodiny mohlo dostať do každého domu!

Vianočný darček pre všetkých, ktorým záleží na šírení evanjelia rodiny: Facebook Rady KBS pre rodinu – aktuality o pastorácii rodín na Slovensku aj vo svete; YouTube Rady KBS pre rodinu – zaujímavé videá, prednášky, kázne o rodine a manželstve; Infomail Rady KBS pre rodinu – aktuality o aktivitách Rady KBS pre rodinu priamo do mailovej schránky. K spoločnému tkaniu sietí pozýva predseda Rady pre rodinu, vladyka Cyril Vasiľ v tomto videu.

50 zamyslení pre rodiny

Vo Vydavateľstve Dobrá kniha vyšiel v týchto dňoch titul  50 zamyslení pre rodiny  od autora Ladislava Csontosa SJ. Ide o päťdesiat manželských katechéz, ktoré odvysielalo v  čase pandémie covidu-19  Rádio Lumen. Prinášajú manželom a rodinám podnety k hľadaniu manželskej a rodinnej spirituality zameranej na rozvoj vzájomných vzťahov v rodine skrze Ježiša Krista a v jednote Ducha Svätého.

V Žiline o online pastorácii

Jednodňový kurz pre farnosti a spoločenstvá, ktoré hľadajú inšpiráciu v nových formách pastorácie a evanjelizácie, sa uskutočnil 11. decembra 2021. Vysielal sa naživo z Farnosti Dobrého Pastiera Žilina – Solinky, ktorá podujatie spoluorganizovala so Žilinskou diecézou a Inštitútom Communio.

Pozvánka na online stretnutie o X. svetovom stretnutí rodín v Ríme 25. 11. 2021

Pozývame Vás na otvorené informačno-motivačné online stretnutie, ktorého cieľom je predstaviť aktuálne informácie o X. svetovom stretnutí rodín v Ríme. Uskutoční sa 25. novembra 2021 od 20:00 do 22:00 prostredníctvom aplikácie zoom. Stretnutie je určené prioritne pre kňazov a aktívne manželské páry vo farnostiach.

Homília predsedu Rady pre rodinu na Trnavskej novéne

16. novembra vladyka Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady KBS pre rodinu predniesol homíliu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Stalo sa tak pri príležitosti Trnavskej novény, ktorá je tento rok tematicky spätá s mimoriadnym Rokom sv. Jozefa, ktorý vyhlásil Svätý Otec František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. 

Pápež prijal združenie Retrouvaille na pomoc manželstvám v kríze

„Kríza je súčasťou dejín spásy.“ Aj tieto slová venoval Svätý Otec združeniu s francúzskym názvom Retrouvaille, ktorých prijal v sobotu 6. novembra vo vatikánskej Aule Pavla VI. Združenie sa zameriava na pomoc manželským párom v krízach i v stave hroziaceho rozpadu manželstva.