Dikastérium zverejnilo tému Svetového stretnutia rodín vo Večnom meste

Rím 17. mája (RV) Už je známa téma budúceho Svetového stretnutia rodín, ktoré sa uskutoční v Ríme 23. - 27. júna 2021. Znie: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Informovalo o tom Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Dikastérium vysvetľuje, že výberom témy lásky v rodine ako povolania a cesty svätosti sa chce upozorniť na „hlboký a spásonosný zmysel rodinných vzťahov v každodennom živote“. Stretnutie v roku 2021 bude tematicky vychádzať z apoštolskej exhortácie Amoris laetitia, čítanej vo svetle témy povolania ku svätosti apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultate.

Experti novozaloženého medzinárodného monitora rodiny začali prácu

Rím 16. mája (RV) Odborníci z rozličných krajín sveta na otázky rodiny sa v týchto dňoch zišli v Ríme na prvom stretnutí novozriadeného Medzinárodného monitora rodiny (Family International Monitor), ktorý bol založený v decembri 2018 za podpory Pápežského teologického inštitútu sv. Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine.

“V obci i meste, rodina na prvom mieste” je heslom Dňa rodiny 2019

“V obci i meste rodina na prvom mieste” - je hlavným heslom osláv Dňa rodiny. Zámerom organizátorov osláv je vyzdvihnúť dôležitosť lokálnych aktérov pre tvorbu pro-rodinnej atmosféry v spoločnosti. Miestna a regionálna samospráva disponuje množstvom kompetencií, vďaka ktorým môže vytvárať prostredie priateľské k rodine.

Zasadanie Rady KBS pre rodinu v Košiciach

Dňa 24.2.2016 sa v Košiciach uskutočnilo zasadanie Rady KBS pre rodinu pod vedením otca Mons. Milana Chautura, predsedu rady, za účasti 20 členov rady, kňazov a laikov zo všetkých diecéz.