KBS chystá online konferenciu s názvom Fungujúca a stabilná rodina

Fungujúca a stabilná rodina - je názov témy online konferencie, ktorá bude v stredu 21. apríla 2021 v Bratislave. Pozýva na ňu Konferencia biskupov Slovenska. Organizuje ju v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar, Asociáciou rodinných sudcov a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

Rada KBS v spolupráci s TV LUX zverejnila prvú video-katechézu k Roku rodiny Amoris laetitia

Rada KBS pre rodinu zverejnila v spolupráci s TV LUX prvé video katechézy k Roku rodiny Amoris laetitia. Projekt obsahuje 10 videí, ktoré budú zverejňované v mesačných intervaloch. Ku každému videu je pripravený sprievodný manuál obsahujúci 4 katechézy, ktoré bude Rada zverejňovať v týždenných intervaloch. Materiál sa tak môže stať pastoračnou príručkou pre duchovnú obnovu rodín/spoločenstiev a farností.

Novinky o roku sv. Jozefa i o roku Amoris laetitia

Rada KBS pre rodinu vytvorila na svojej web-stránke nové záložky o roku sv. Jozefa i o roku Amoris laetitia, kde zhromaždila všetky najaktuálnejšie informácie, ktoré sú určené pre kňazov, pastoračných spolupracovníkov, rodiny i jednotlivcov. Stačí si kliknúť na jeden z banerov v ľavej lište. Informácie a podnety bude Rada priebežne aktualizovať. 

Začína sa Rok rodiny Amoris laetitia na celostné osvojenie si dokumentu

V piatok 19. marca vstupuje Cirkev do slávenia osobitného „Roka rodiny Amoris laetitia“, vyhláseného Svätým Otcom Františkom pri príležitosti 5. výročia vydania jeho posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine. Deň predtým predstavili v Tlačovom stredisku Svätej stolice ciele a náplň tematického roka vedúci Dikastéria pre laikov, rodinu a život, ktoré zastrešuje pripravované podujatia.

Rodina v centre záujmu spoločnosti

Na pravidelnom zasadaní Rady KBS pre rodinu sa 9.2.2021 na pozvanie predsedu rady, Mons. Cyrila Vasiľa, stretlo on-line 18 členov rady, zástupcov diecéz, eparchií, reholí a Fóra kresťanských inštitúcií. Hosťom stretnutia bola generálna riaditeľka Sekcie rodinnej politiky MPSVR, Anna Verešová. Rada pre rodinu si zvolila za hlavnú tému „Rodina v centre záujmu spoločnosti“, aby poukázala na hodnotu rodiny pre spoločnosť a oboznámila sa s aktuálnymi cestami podpory funkčnej rodiny zo strany spoločnosti.