Pápež František ustanovil Svetový deň starých rodičov a seniorov

Vatikán 1. februára (RV) Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 31. januára Svätý Otec František oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“.

Kolégium pozýva na špeciálny kurz o náboženskom potenciáli dieťaťa

Bratislava 13. januára (TK KBS) Záujemcovia o tému náboženskej výchovy detí sa môžu prihlásiť na online kurz, v ktorom pod vedením lektora nazrú do myšlienok zakladateľky Katechéz Dobrého Pastiera Sofie Cavaletti. Základom kurzu je kniha s názvom Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 3 - 6 rokov. 

Riaditeľ Centra pre rodinu Marián Valábek: Rodina si zaslúži rok osláv

Bratislava 4. januára (TK KBS) Don Marian Valábek, SDB je riaditeľom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy. Už roky sa venuje službe rodinám a tým čo sa chystajú do manželstva a aj občianskemu združeniu Manželské stretnutia. Tlačová kancelária KBS s ním hovorí v súvislosti s pápežovým vyhlásením Osobitného roku rodiny „Amoris laetitia“.

Biskup Stolárik pozval rodiny k modlitbe: Vytvorme „Nazaretský dom"

Rožňava 4. decembra (TK KBS) K štyridsaťdňovej spoločnej modlitbe v rodinách vyzval rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Pozvanie má názov "Vytvorme ’Nazaretský dom’". Biskup Stolárik píše, že je „veľmi potrebné spojiť sa v modlitbe za ochranu rodiny, ochranu manželstiev a našich domovov, aby sa stali „Nazaretom“, v ktorom bude mať svoje nezastupiteľné miesto Svätá Rodina, vzor a zdroj sily a ochrany pre naše rodiny." „Skúsenosť nespočetného množstva ľudí dosvedčuje, že úprimnú modlitbu Boh vypočuje a dá nám to, čo je pre nás a naše rodiny dobré a potrebné," dodáva biskup Stolárik.

Ciele Roka rodiny „Amoris laetitia“ približuje Dikastérium pre laikov

Vatikán 28. decembra (RV) Ako oznámil pápež František v Nedeľu Svätej rodiny, od 19. marca 2021 sa začne rok reflexie nad odkazom synody o rodine, ktorý on osobne zhrnul v posynodálnej apoštolskej exhortáci Amoris laetitia – Radosť lásky. Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“ bude koordinovať Dikastérium pre laikov, rodinu a život a potrvá do 26. júna 2022, keď sa v Ríme bude konať Svetové stretnutie rodín za účasti pápeža.

Svätý Otec František ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“

Vatikán 27. decembra (RV) V Nedeľu Svätej rodiny 27. decembra Svätý Otec František ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“. Ako oznámil pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána, začne sa 19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa, pri 5. výročí vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia - Radosť lásky.

Podľa Svätej rodiny objavme výchovnú hodnotu rodinného jadra

Vatikán 27. decembra (RV) Pri modlitbe Anjel Pána v Nedeľu Svätej rodiny 27. decembra pápež František vyzval k napodobňovaniu vzoru Nazaretskej rodiny. Ponúkol niekoľko rád, aby rodina dokázala prekonávať ťažkosti, odpúšťať si a predchádzať nedorozumeniam. Pamätal aj na dopad súčasnej pandémie na rodiny. Pri príležiosti Slávnosti Svätej rodiny ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“ (Radosť lásky), ktorý bude venovaný reflexii nad rovnomennou posynodálnou apoštolskou exhortáciou o láske v rodine.

eRko s odborníkmi vytvorilo web o dopadoch pandémie na deti

Bratislava 22. decembra (TK KBS) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s odborníkmi z oblasti psychológie a pedagogiky vytvorilo web s názvom Deti a covid (www.detiacovid.sk), kde rodičia nájdu na jednom mieste všetky potrebné informácie k téme sprevádzania detí počas pandémie.