Manuál bioetiky vychádza na stránke milujemzivot.sk

Bratislava 10. augusta (TK KBS) Manuál bioetiky pre mladých, ktorý u nás pred piatimi rokmi vyšiel v knižnej podobe, už má aj online podobu.  Podáva základné informácie o rozšírených biotechnológiách spojených s ľudským životom a zdravím, približuje ich funkcionalitu a podáva etické hodnotenie z pohľadu úcty k životu a ľudskej osobe. Online podobu dostala na adrese milujemzivot.sk

Rodinná láska očistená láskou k Pánovi je dobrodením pre celé okolie

Vatikán 22. júla (RV) „Keď sa láska k rodičom a deťom oduševňuje a očisťuje láskou k Pánovi, naplno sa stáva plodnou a prináša svoje dobré ovocie v samotnej rodine i oveľa širšie.“ Týmto odkazom sa prihovoril Svätý Otec František v utorok 21. júla v odkaze zo svojej twitterovej adresy Pontifex.

Modlitbová reťaz za život a rodinu

Bratislava 22. júla (TK KBS) Pro-life organizácie sa zjednotili, aby na Slovensku pripravili 24-hodinovú Modlitbovú reťaz za život a rodinu. Tá sa uskutoční v utorok 11. augusta 2020 od 00:00 do 24:00. Zapojiť do nej sa môže ktokoľvek, kto si vyberie jeden alebo viac 30-minútových časových blokov, počas ktorých sa bude modliť za život a rodinu tam, kde sa práve bude nachádzať.

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

Vatikán 2. júla (RV) Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov.

Ak sa rodiny starali o dobré vzťahy, pandémia im ukázala ich poklad

 Ak sa členovia rodín starali o svoje dobré vzťahy aj predtým, pandémia im priniesla silné uvedomenie si pokladu, ktorý doma majú, vraví Katarína Baginová, koordinátorka projektu Family Garden. TK KBS povedala, ako fungovalo poradenské centrum pre manželov počas krízy a aké výzvy očakáva po jej odznení.

V Centre pre rodinu na Sigorde sa po troch mesiacoch konal prvý kurz

V gréckokatolíckom Centre pre rodinu na Sigorde sa v dňoch 12. – 14. júna 2020 konal kurz Rút pre manželské páry. Jeho zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k Božiemu plánu pre manželstvo.

Rodičia sú prvými katechétami, píše pápež František rodinám v Brazílii

Vatikán 27. mája (RV) Aj jedna z najočakávanejších tohtoročných udalostí brazílskej cirkvi, desiate národné sympózium rodín, sa konala formou videokonferencie. Na virtuálnom okrúhlom stole sa zúčastnil aj pápež František, ktorý v nedeľnom posolstve pripomenul, že rodičia okrem iných výchovných úloh majú svojím deťom odovzdať katechetizmus.

Svetový deň rodiny – príležitosť poďakovať

Slávenie Svetového dňa rodiny, ktorý sa z iniciatívy OSN od r. 1993 každoročne pripomína 15. mája, je príležitosťou pre Radu KBS pre rodinu poďakovať manželom a rodinám na Slovensku za ich vernosť a za ich každodenné úsilie o prehlbovanie svojej manželskej lásky a o dobrú výchovu svojich detí. Tiež i za svedectvo a službu iným manželom a rodinám.