Najbližšie plány v Rade pre rodinu

Po dovolenkách a prázdninách sa púšťame do nových výziev aj v Rade pre rodinu. V októbri nás čaká ďalšie zasadnutie, popri tom sme aj počas prázdnin neúnavne pracovali na aktualizácii metodiky Kurzov prípravy na manželstvo, na príprave pastoračnej príručky Malá cesta kresťanských manželov a na novom dokumente Katechumenátnych itinerárov pre manželský život. Prosíme o modlitby do všetkého, čo nás čaká. Ďakujeme za Vašu priazeň, podporu a spoluprácu.

Vyšiel nový dokument: Katechumenátne itineráre pre manželský život

Tlačové stredisko Svätej stolice v stredu 15. júna vydalo informáciu o novom dokumente vo Vatikánskom knižnom vydavateľstve LEV. Ide o 103 stranový dokument s názvom „Katechumenátne itineráre pre manželský život. Pastoračné usmernenia pre partikulárne cirkvi“ (Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale). Pápež František v predslove hovorí: „Ide o pastoračný nástroj, ktorý pripravilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život pri nasledovaní mojich usmernení, ktoré som opakovane vyjadril, a to «potrebu „nového katechumenátu“ v príprave na manželstvo»; je totiž «nevyhnutné konkrétne uskutočniť to, čo už bolo navrhnuté vo Familiaris consortio (č. 66), to znamená, že tak ako je katechumenát súčasťou sviatostného procesu pre krst dospelých, tak aj príprava na manželstvo by sa mala stať integrálnou súčasťou celého sviatostného procesu manželstva, ako protiliek na zabránenie nárastu prípadov neplatného alebo nekonzistentného uzatvorenia manželstva».

Novinky v sekcii 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov

V sekcii 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov sme zverejnili oficiálnu modlitbu schválenú arcibiskupom Zvolenským, logo a ďalšie grafické materiály v slovenčine v rôznych grafických prevedeniach, pastoračné usmernenia a liturgickú príručku k sláveniu dňa.

V Križovanoch prebehla formácia tímu lektorov prípravy snúbencov

Lektori pracujúci so snúbencami v rámci Trnavskej arcidiecézy sa stretli na prvom formačnom stretnutí v sobotu 4. júna v priestoroch fary v Križovanoch nad Dudváhom. Hostiteľom trinástich lektorských párov z Trnavy a Piešťan bol Maroš Lovič, zodpovedný za pastoráciu rodín v Trnavskej arcidiecéze.

Víkend pre bezdetné páry

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy organizuje aj tento rok stretnutie pre bezdetné manželské páry. Uskutoční sa za účasti kňazov i lekárov – gynekológov a urológov.

V júni pozýva pápež k modlitbe za rodiny na celom svete

Júnový modlitbový úmysel Svätého Otca sa sústreďuje na rodinu: „Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby do každodenného života konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú lásku a svätosť.“ Pápež František vybral tento úmysel v súvislosti s aktuálnym Svetovým stretnutím rodín, ktoré bude 22. – 26. júna v Ríme a paralelne v miestnych cirkvách celého sveta. Jeho téma znie: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“.

Svetový deň starých rodičov a seniorov bude spojený s odpustkami

Pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, naplánovaného na nedeľu 24. júla, dáva Cirkev možnosť získať plnomocné odpustky. Budú ich môcť získať veriaci, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu i tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov.