Novinky v sekcii Vzdelávacie inštitúcie a programy

V rámci aktualizácie našej web-stránky Vám prinášame aktualizovanú časť Vzdelávacie inštitúcie a programy, v ktorej nájdete prehľad domácich i zahraničných programov zaoberajúcich sa vzdelávaním v oblasti teológie manželstva a rodiny a pastorácie rodín.

Pápež prijal sudcov Rímskej róty: Potreba načúvania a pastoračného srdca

Pri stretnutí so sudcami Rímskej róty pri príležitosti začiatku nového tzv. súdneho roka pápež František zdôraznil v procesoch skúmania platnosti manželstva potrebu dôkladného načúvania. Sudca sa podľa jeho slov musí vyhnúť „legalistickému pelagianizmu“ a „sebareferenčnému vnímaniu zákona“.

V pondelok 14. februára sa začína Národný týždeň manželstva 2022

NTM propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu vzťahu náležitú pozornosť.

List pápeža manželom k Roku rodiny Amoris laetitia je v slovenčine

List pápeža Františka zo Sviatku Svätej rodiny prináša v slovenskom preklade Konferencia biskupov Slovenska na svojej stránke. Pápež František sa v liste prihovára manželom: „Drahí manželia a manželky celého sveta! Pri príležitosti Roku rodiny Amoris laetitia sa na vás obraciam, aby som vám v tejto veľmi zvláštnej dobe vyjadril svoju lásku a blízkosť. Vždy som sa modlil za rodiny, no počas pandémie, ktorá ťažko skúša všetkých a zvlášť tých najzraniteľnejších, sa modlím ešte viac. Doba, ktorú prežívame, ma vedie k tomu, aby som s pokorou, láskou a prijatím pristupoval ku každému človeku, každému manželskému páru a každej rodine v situácii, ktorú práve prežíva,“ 

Pápež sa v rámci generálnych audiencií venuje katechézam o sv. Jozefovi

Pápež František pri generálnej audiencii 17. novembra 2021 začal novú sériu katechéz venovanú sv. Jozefovi. Pápež začal nový cyklus v končiacom Roku sv. Jozefa, ktorý Cirkev slávila  pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna univerzálnej Cirkvi. „V tomto čase poznačenom globálnou krízou s rôznymi jej súčasťami, nám sv. Jozef môže byť oporou, útechou a vodcom“, uviedol pápež. Katechézy je možné nájsť na TOMTO ODKAZE.

V deň Svätej rodiny pápež adresoval list manželským párom

Pápež František na sviatok Svätej rodiny oznámil zverejnenie listu manželom: "Dnes, na sviatok Svätej rodiny, zverejňujem list, ktorý som napísal mysliac na vás. Má byť mojím vianočným darom pre vás, manželov: má byť povzbudením, znamením blízkosti a tiež príležitosťou pre meditáciu. Je dôležité rozjímať a zakúšať dobrotu a nehu Boha, ktorý otcovskou rukou vedie kroky manželských párov na ceste dobra. Nech dá Pán všetkým manželským párom silu a radosť pokračovať na ceste, na ktorú sa vydali." Hlavné myšlienky je možné nájsť TU. Kompletný list vo svetových jazykoch je možné nájsť TU. Preklad do slovenčiny pripravuje prekladateľské oddelenie KBS.