Svätý Otec na medzináboženskom kolokviu o komplementárnosti muža a ženy

Svätý Otec na medzináboženskom kolokviu vo Vatikáne, venovanom téme komplementarity muža a ženy hovoril o nevyhnutnosti „podporovať a rozvíjať novú ekológiu človeka“ s vysvetlením, že chránená musí byť nielen príroda, ale aj rodina, keďže „kríza rodiny zapríčinila krízu ekológie človeka“.