Benedikt XVI.

Encykliky a apoštolské exhortácie:
Verbum Domini (30. 9. 2010)
Caritas in veritate (29. 6. 2009)
Sacramentum caritatis (22.2.2007)
Deus caritas est (25.12. 2005)
 
Príhovory:
Príhovory pápeža na VII. svetovom stretnutí rodín v Miláne (30.5. - 3.6. 2012)
Príhovor na plenárnom zasadaní Pápežskej rady pre rodinu (1. 12. 2011)
Príhovor pápeža pri stretnutí s rodinami a kňazmi v Ancone (11. 9. 2011)
Príhovor pápeža pri stretnutí so snúbencami v Ancone (11. 9. 2011)
O dôležitosti rodiny v dnešnej spoločnosti (14. 5. 2009)
Eutanázia je falošným riešením drámy utrpenia (1. 2. 2009)
Príhovor pápeža pri príležitosti stretnutia rodín v Mexiku (18.1.2009)
Príhovor pápeža na sviatok Svätej rodiny (28. 12. 2008)
Starí rodičia, ich svedectvo a prítomnosť v rodine (5. 4. 2008)
Účastníkom kongresu Olej na rany o potratoch a rozvodoch (5. 4. 2008)
Stretnutie s kňazmi diecéz Belluno-Feltre a Treviso v Auronzo di Cadore (24.7.2007) o pastoračnom prístupe k rozvedeným a znovuzosobášeným [Anglicky, Francúzsky, Nemecky, Taliansky, Portugalsky, Španielsky]
Stretnutie s kňazmi talianskej diecézy Albano (31.8. 2006) zdôvodnenie nemožnosti pristupovania rozvedených a znovuzosobášených k sv. prijímaniu [Anglicky, Francúzsky, Nemecky, Taliansky, Portugalsky, Španielsky]
Stretnutie s kňazmi talianskej diecézy Aosta (25.7. 2005) o pristupovaní rozvedených a znovuzosobášených k sv. prijímaniu [Anglicky, Francúzsky, Nemecky, Taliansky, Portugalsky, Španielsky]