Celoslovenské stretnutie spolupracovníkov v kurzoch prípravy na manželstvo, podnety pre efektívnejšiu službu

Termín: sobota 9. októbra 2021 od 8.00 do 16.00
Miesto: Diecézne centrum ul. Jána Kalinčiaka 1, v Žiline.
 
Cieľ stretnutia
  • Vytvoriť priestor pre stretnutie tímov KPM zo všetkých diecéz Slovenska pre vzájomné zdieľanie skúseností
  • Zhodnotiť projekt kurzov prípravy na manželstvo po 10 rokoch 
  • Hľadať a ponúknuť formáciu k témam kurzu a k vedeniu kurzu.
 
Program stretnutia
  • Zhodnotenie kurzov po 10 rokoch
  • Predstavenie pomôcok pre zefektívnenie vedenia kurzov
  • Možnosti formácie tímov KPM – podnety a skúsenosti z diecéz
  • Workshopy na rôzne témy
  • V programe bude tiež priestor pre sv. omšu, diskusiu, vzájomné rozhovory i obed.
 
Nakoľko sú kapacitné možnosti obmedzené, stretnutie bude v dvoch formách:
  • Prezenčne – pre zástupcov jednotlivých tímov – kapacita obmedzená: 1 kňaz + 1 manželský pár
  • Online – pre všetkých ostatných spolupracovníkov – kapacita neobmedzená
 
Prihlásenie (pre obe formy) je možné prostredníctvom on-line formulára.
Základným kritériom pre prezenčnú formu stretnutia je organizácia kurzu podľa metodiky Rady KBS pre rodinu, v prípade naplnenej kapacity môžu byť uprednostnené osoby s viacročnou skúsenosťou.
 
Na toto úvodné stretnutie budú nadväzovať ďalšie stretnutia – v malých skupinách, ktorých zámerom bude formácia a výmena skúseností v jednotlivých témach.
 
O detailoch stretnutia Vás budeme priebežne informovať. Zároveň Vám oznamujeme, že stretnutie v prezenčnej forme sa uskutoční len v prípade priaznivej epidemiologickej situácie. V opačnom prípade Vás oboznámime o alternatívach.
 
 
Pozvánka v PDF
Viac informácií o projekte na tomto odkaze
Viac informácií o stretnutí na rodina@kbs.sk