IX. Svetové stretnutie rodín v Dubline

 
9. Svetové stretnutie rodín (SSR) sa uskutočnilo od 22.-26.8.2018 v Dubline  ako prvé stretnutie tohto druhu od zverejnenia posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia - Radosť lásky - a predstavovalo ďalší významný krok v procese jej reflexie. Pápež František vybral pre stretnutie tému: „Evanjelium rodiny – Radosť pre svet“.
 
Program 9. SSR v Dubline pozostával ako obvykle zo štyroch hlavných prvkov:
  • čas prípravy prostredníctvom katechéz na tému, ktorá je spoločná pre Cirkev vo všetkých krajinách sveta  
  • Teologicko- pastoračný kongres od stredy 22.8. – do piatku – 25.8.2018
  • Festival rodín – v soboru 25.8.2018
  • Záverečná slávnostná sv. omša v nedeľu 26.8.2018.
 
Hlavné myšlienky kongresu a príhovory Sv. Otca Františka
Posolstvo zo stretnutia 
Prípravné katechézy
List pápeža Františka k Svetovému stretnutiu rodín v Dubline v roku 2018