IX. Svetové stretnutie rodín v Dubline

 
Dublinký arcibiskup Mons. Diarmud Martin zaslal na Slovensko pozvanie na 9. Svetové stretnutie rodín (SSR) rodinám v našej krajine a tým, ktorí sa  o ne starajú a podporujú ich, predstaviteľom Cirkvi. Stretnutie sa uskutoční od 22.-26.8.2018 v Dubline  „ako prvé stretnutie tohto druhu od zverejnenia posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia - Radosť lásky - a bude predstavovať ďalší významný krok v procese jej reflexie. Pápež František vybral pre stretnutie tému: „Evanjelium rodiny – Radosť pre svet“ a vyjadril svoju nádej, že sa stretnutia  osobne zúčastní“ uvádza v liste Mons. Martin.
 
Program 9. SSR v Dubline pozostávať ako obvykle zo štyroch hlavných prvkov:
  • čas prípravy prostredníctvom katechéz na tému, ktorá je spoločná pre Cirkev vo všetkých krajinách sveta  
  • Teologicko- pastoračný kongres, ktorý je naplánovaný od stredy 22.8. – do piatku – 25.8.2018
  • Festival rodín – naplánovaný na soboru 25.8.2018
  • Záverečná slávnostná sv. omša v nedeľa 26.8.2018
Ďalšie podrobnosti o programe a dôležité informácie o prihlasovaní sú na www.worldmeeting2018.ie
Všetci sú čo najsrdečnejšie vítaní na tomto hodnotnom podujatí.
Rada KBS pre rodinu bude priebežne poskytovať informácie o príprave a organizácii podujatia na stránke rodina.kbs.sk
 
List pápeža Františka k Svetovému stretnutiu rodín v Dubline v roku 2018