List pápeža manželom k Roku rodiny Amoris laetitia je v slovenčine

List pápeža Františka zo Sviatku Svätej rodiny prináša v slovenskom preklade Konferencia biskupov Slovenska na svojej stránke. Pápež František sa v liste prihovára manželom: „Drahí manželia a manželky celého sveta! Pri príležitosti Roku rodiny Amoris laetitia sa na vás obraciam, aby som vám v tejto veľmi zvláštnej dobe vyjadril svoju lásku a blízkosť. Vždy som sa modlil za rodiny, no počas pandémie, ktorá ťažko skúša všetkých a zvlášť tých najzraniteľnejších, sa modlím ešte viac. Doba, ktorú prežívame, ma vedie k tomu, aby som s pokorou, láskou a prijatím pristupoval ku každému človeku, každému manželskému páru a každej rodine v situácii, ktorú práve prežíva,“ 

Pápež sa v rámci generálnych audiencií venuje katechézam o sv. Jozefovi

Pápež František pri generálnej audiencii 17. novembra 2021 začal novú sériu katechéz venovanú sv. Jozefovi. Pápež začal nový cyklus v končiacom Roku sv. Jozefa, ktorý Cirkev slávila  pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna univerzálnej Cirkvi. „V tomto čase poznačenom globálnou krízou s rôznymi jej súčasťami, nám sv. Jozef môže byť oporou, útechou a vodcom“, uviedol pápež. Katechézy je možné nájsť na TOMTO ODKAZE.

V deň Svätej rodiny pápež adresoval list manželským párom

Pápež František na sviatok Svätej rodiny oznámil zverejnenie listu manželom: "Dnes, na sviatok Svätej rodiny, zverejňujem list, ktorý som napísal mysliac na vás. Má byť mojím vianočným darom pre vás, manželov: má byť povzbudením, znamením blízkosti a tiež príležitosťou pre meditáciu. Je dôležité rozjímať a zakúšať dobrotu a nehu Boha, ktorý otcovskou rukou vedie kroky manželských párov na ceste dobra. Nech dá Pán všetkým manželským párom silu a radosť pokračovať na ceste, na ktorú sa vydali." Hlavné myšlienky je možné nájsť TU. Kompletný list vo svetových jazykoch je možné nájsť TU. Preklad do slovenčiny pripravuje prekladateľské oddelenie KBS.

Katechézy pre rodiny v tlačenej podobe

Pred X. svetovým stretnutím rodín v Ríme pozývame diecézy, farnosti, rodinné spoločenstvá i samotné rodiny k zapojeniu sa do iniciatívy univerzálnej Cirkvi (nielen) prostredníctvom PRÍPRAVNÝCH KATECHÉZ. Posledné kusy v tlačenej podobe si môžete objednať TU.

VIANOČNÝ DARČEK: SPÚŠŤAME SIETE...

...aby sa evanjelium rodiny mohlo dostať do každého domu!

Vianočný darček pre všetkých, ktorým záleží na šírení evanjelia rodiny: Facebook Rady KBS pre rodinu – aktuality o pastorácii rodín na Slovensku aj vo svete; YouTube Rady KBS pre rodinu – zaujímavé videá, prednášky, kázne o rodine a manželstve; Infomail Rady KBS pre rodinu – aktuality o aktivitách Rady KBS pre rodinu priamo do mailovej schránky. K spoločnému tkaniu sietí pozýva predseda Rady pre rodinu, vladyka Cyril Vasiľ v tomto videu.

50 zamyslení pre rodiny

Vo Vydavateľstve Dobrá kniha vyšiel v týchto dňoch titul  50 zamyslení pre rodiny  od autora Ladislava Csontosa SJ. Ide o päťdesiat manželských katechéz, ktoré odvysielalo v  čase pandémie covidu-19  Rádio Lumen. Prinášajú manželom a rodinám podnety k hľadaniu manželskej a rodinnej spirituality zameranej na rozvoj vzájomných vzťahov v rodine skrze Ježiša Krista a v jednote Ducha Svätého.

V Žiline o online pastorácii

Jednodňový kurz pre farnosti a spoločenstvá, ktoré hľadajú inšpiráciu v nových formách pastorácie a evanjelizácie, sa uskutočnil 11. decembra 2021. Vysielal sa naživo z Farnosti Dobrého Pastiera Žilina – Solinky, ktorá podujatie spoluorganizovala so Žilinskou diecézou a Inštitútom Communio.