V Križovanoch prebehla formácia tímu lektorov prípravy snúbencov

Lektori pracujúci so snúbencami v rámci Trnavskej arcidiecézy sa stretli na prvom formačnom stretnutí v sobotu 4. júna v priestoroch fary v Križovanoch nad Dudváhom. Hostiteľom trinástich lektorských párov z Trnavy a Piešťan bol Maroš Lovič, zodpovedný za pastoráciu rodín v Trnavskej arcidiecéze.

Víkend pre bezdetné páry

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy organizuje aj tento rok stretnutie pre bezdetné manželské páry. Uskutoční sa za účasti kňazov i lekárov – gynekológov a urológov.

V júni pozýva pápež k modlitbe za rodiny na celom svete

Júnový modlitbový úmysel Svätého Otca sa sústreďuje na rodinu: „Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby do každodenného života konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú lásku a svätosť.“ Pápež František vybral tento úmysel v súvislosti s aktuálnym Svetovým stretnutím rodín, ktoré bude 22. – 26. júna v Ríme a paralelne v miestnych cirkvách celého sveta. Jeho téma znie: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“.

Svetový deň starých rodičov a seniorov bude spojený s odpustkami

Pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, naplánovaného na nedeľu 24. júla, dáva Cirkev možnosť získať plnomocné odpustky. Budú ich môcť získať veriaci, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu i tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov.

Príprava na Svetový deň starých rodičov a seniorov spustená

Dávame Vám do pozornosti aktualizovanú časť Svetový deň starých rodičov a seniorov, kde prinášame novinky z Dikastéria pre laikov, rodinu a život k sláveniu tohto dňa. Na stránke je možné nájsť základné informácie, materiály, logo stretnutia i jeho vysvetlenie, posolstvo pápeža Františka, oficiálny videospot, cyklus katechéz pápeža Františka o starobe, odporúčané spôsoby slávenia Dňa, Dokumenty Cirkvi k téme i materiály z prvého ročníka Svetového dňa.

V Nitre debatovali o pastorácii rodín aj s pomocným biskupom Beňom

V sobotu 7. mája 2022 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda uskutočnilo stretnutie odborníkov a manželských párov, ktorí v Nitrianskej diecéze slúžia, alebo budú slúžiť ako lektori pri príprave snúbencov s nitrianskym pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom a Petrom Čieškom, povereným pastoráciou rodín v Nitrianskej diecéze.

Slovenskú Platformu Únia centier a poradní pre rodinu prijali do FAFCE

Platforma Únia centier a poradní pre rodinu, ktorá u nás spája centrá a poradne pre manželov a rodinu, splnila podmienky na vstup do Federácie katolíckych prorodiných asociácií v Európe (FAFCE), ako pozorovateľ Rady. Únia sa po roku stane riadnym členom FAFCE. Na Rade Federácie, ktorá sa konala od 4. do 6. mája 2022, v maďarskom meste Vác sa zúčastnili členovia predsedníctva Únie Monika Jucková spolu s Dušanom Kamenárom.