V Nitre debatovali o pastorácii rodín aj s pomocným biskupom Beňom

V sobotu 7. mája 2022 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda uskutočnilo stretnutie odborníkov a manželských párov, ktorí v Nitrianskej diecéze slúžia, alebo budú slúžiť ako lektori pri príprave snúbencov s nitrianskym pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom a Petrom Čieškom, povereným pastoráciou rodín v Nitrianskej diecéze.

Slovenskú Platformu Únia centier a poradní pre rodinu prijali do FAFCE

Platforma Únia centier a poradní pre rodinu, ktorá u nás spája centrá a poradne pre manželov a rodinu, splnila podmienky na vstup do Federácie katolíckych prorodiných asociácií v Európe (FAFCE), ako pozorovateľ Rady. Únia sa po roku stane riadnym členom FAFCE. Na Rade Federácie, ktorá sa konala od 4. do 6. mája 2022, v maďarskom meste Vác sa zúčastnili členovia predsedníctva Únie Monika Jucková spolu s Dušanom Kamenárom. 

O koncepte family friendly farnosti na TV LUX

Na našom marcovom zasadnutí sme s členmi našej Rady pre rodinu diskutovali o koncepte family friendly farnosti. V relácii V Samárii pri studni ThLic. Marek Iskra, člen Rady pre rodinu a manželia Jaroslava a Martin Václavovci, členovia Diecéznej rady pre rodinu Nitrianskej diecézy tento koncept nasvetlili zbližšia. Reláciu si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli

Pozvánka na formačný program pre rodiny

Pozvánka na hodnotné štúdium Diplomu v rodinnej pastorácii v akademickom roku 2022/23 pre manželov, zasvätené osoby so zameraním na pastoráciu rodín. Štúdium ponúka interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine. Zúčastňuje sa ho vždy celá rodina aj s deťmi, o ktoré sa počas prednášok rodičov starajú animátori. Centrom duchovného programu je liturgia (sviatosť Eucharistie, zmierenia, ruženec, adorácia a pod.) Viac info TU

Krížová cesta rodín z Rímskeho kolosea

„Pri príležitosti roka venovaného rodine, v ktorom Cirkev slávi piate výročie apoštolskej exhortácie Amoris laetitia, pápež František poveril prípravou textov meditácií a modlitieb krížovej cesty Veľkého piatku pri Koloseu niekoľko rodín spojených s katolíckymi spoločenstvami a združeniami dobrovoľníctva a sociálnej pomoci. Podľa zvolených tém budú niektoré rodiny niesť kríž medzi jednotlivými zastaveniami.“ Povedal Matteo Bruni. Jej text nájdete na TKKBS.

Fatimský deň modlieb za mier vo svete

Rodinné spoločenstvo Fatima v spolupráci s Pápežskou nadáciou ACN pozýva 13. mája všetky deti na Slovensku na Fatimský deň modlitieb za mier vo svete. Iniciatíva sa opiera o prisľúbenie Panny Márie z Fatimy. Súčasťou iniciatívy je aj príprava na Fatimský deň, tzv. Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Každý týždeň dostanú zaregistrovaní materiály k príslušnej aktivite. Viac o tejto iniciatíve na webstránke ACN a webstránke spoločenstva Fatima.

Pastoračná príručka na slávenie 10. svetového stretnutia rodín v plnej verzii už aj v slovenčine

Rímska diecéza pripravila v rámci príprav na slávenie 10. svetového stretnutia rodín v diecézach Pastoračnú príručku, ktorá je dostupná v plnej verzii už aj v slovenčine. Toto Vademecum má byť pomocou pre partikulárne cirkvi, ktoré sú zodpovedné za organizáciu diecéznych stretnutí rodín. Každá diecéza/farnosť sa môže inšpirovať podnetmi, ktoré príručka ponúka, pričom si môže jednotlivé iniciatívy voľne prispôsobiť miestnemu kultúrnemu kontextu a vlastným pastoračným potrebám. Pastoračnú príručku v slovenčine si môžete stiahnuť na oficiálnej stránke Svetového stretnutia rodín v sekcii "Na stiahnutie"

KBS prináša podnety na zamyslenie pre synodálnu cestu s rodinami

Dikastérium pre laikov, rodinu a život pripravilo v kontexte Synody o synodalite príručku Podnety na zamyslenie pre synodálnu cestu s rodinami. Ide o osemstranový dokument, ktorého cieľom je pomôcť jednotlivým cirkvám pochopiť, ako zapojiť rodiny do synodálneho procesu ako rodiny. Dokument môže slúžiť koordinátorom synodálnych spoločenstiev na diecéznej i farskej úrovni, samotným synodálnym skupinkám, kňazom i rodinám pri uvažovaní nad miestom a poslaním rodiny v synodálnom kráčaní Cirkvi. Pracovný preklad dokumentu je možné nájsť TU (prvý v poradí).

Rada KBS pre rodinu začala nové 3 ročné obdobie stretnutím v Badíne

Nové trojročné funkčné obdobie začala Rada KBS pre rodinu dvojdňovým zasadaním 15. – 16. marca v Badíne. Hlavným cieľom stretnutia bolo plánovanie hlavného tematického zamerania Rady v nadchádzajúcom funkčnom období. Rámec stretnutia tvorilo päť tematických okruhov: príprava na manželstvo, sprevádzanie rodín, formácia, budovanie diecéznych štruktúr a family friendly farnosť.