Cestu uzdravenia rozvedeným ponúka spoločenstvo Familie Solitude Myriam

Na Slovensku existuje skupina mužov a žien s názvom „Rozvedení katolíci“. Títo ľudia si prešli skúsenosťou z rozpadu manželstva a uzdravením hlbokých rán skrze Ježiša Krista. Uvedomujú si, že Ježiš má záujem o každého jedného z nás a volá ľudí, ktorí sa nachádzajú v bolestivej situácii: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja Vás posilním“.

Slovenský preklad katechézy Rupnika k obrazu "Toto tajomstvo je veľké"

Ponúkame slovenský preklad katechézy  Marka Rupnika, ktorá je komentárom obrazu, ktorý páter Rupnik ponúkol na prípravu pred X. svetovým stretnutím rodín v Ríme. Obraz je po modlitbe a logu tretím oficiálnym symbolom a pastoračným nástrojom v príprave na ceste k Svetovému stretnutiu rodín. Obraz i katechéza M. I. Rupnika môže byť vhodnou pastoračnou pomôckou zvlášť pre kňazov, pre prípravu na sviatosť manželstva, ale i v mystagogickej katechéze vo východnej i západnej cirkvi.

5. zo série 10 videí Amoris laetitia už aj v slovenčine

Vatikánske dikastérium pre laikov, rodinu a život zverejnilo 5. video z projektu 10. videí Amoris laetitia pod názvom "Navždy" a krása lásky. Súčasťou je séria ďalších 4 katechéz, ktoré tému rozvinú. V spolupráci s TV LUX sme pripravili video so slovenskými titulkami, na stránke už nájdete aj prvú katechézu.

Oficiálny obraz Stretnutia rodín od M. I. Rupnika

Oficiálnym obrazom Svetového stretnutia rodín 2022 je zobrazenie výjavu zo svadby v Káne Galilejskej s názvom „Toto tajomstvo je veľké“. Autorom diela je umelec a teológ, jezuitský páter Marko Ivan Rupnik. Ide o tretí oficiálny symbol a pastoračný nástroj v príprave na ceste k Svetovému stretnutiu rodín. Rada KBS pre rodinu pracuje na preklade výkladu, ktorý zverejní na stránke v textovej podobe.

Pastoračný kit pripravený pre Svetový deň starých rodičov zverejnený

Zverejnili sme "pastoračný kit" pre slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý vydalo Dikastérium pre laikov, rodinu a život vo Vatikáne. „Kit“ obsahuje posolstvo pápeža Františka seniorom, jeho ďalšie slová, pastoračné usmernenia a liturgickú príručku a modlitbu. Zámerom pápeža Františka je sláviť ho v každej diecéze, v každej farnosti, komunite i rodine.

Predseda KBS povzbudzuje k zapojeniu sa do Svetového stretnutia starých rodičov

Mons. Stanislav Zvolenský povzbudzuje slovenské farnosti a spoločenstvá, aby sa zapojili do slávenia historicky prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov: „Využívam príležitosť, aby som všetky slovenské farnosti a spoločenstvá pozval k sláveniu tohto pekného dňa. Pozývam kňazov, aby v daný deň slávili sväté omše a sväté liturgie. Nech sa na nich podľa možnosti zúčastnia starí rodičia a vnúčatá, mladí i seniori, spoločne a nech kreatívnym spôsobom, s entuziazmom mladšia generácia vyjadrí svoju vďaku staršej, a seniori nech zasa prejavia svoju lásku a prajnosť mládeži: nech takto na vzájomné povzbudenie oslávime nový sviatok.“

4. video zo série 10 videí Amoris laetitia

Na našej stránke nájdete otitulkované štvrté zo série 10 videí o Amoris laetitia a ďalšiu z katechéz k tomuto videu. Poslednú zo série - tretiu zverejníme o týždeň. Ďakujeme prekladateľskému oddeleniu KBS a TV LUX za spoluprácu. 

X. svetové stretnutie rodín bude multicentrické

Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v Ríme od 22. do 26. júna 2022 ako desiate v poradí, bude prebiehať v dvoch paralelných formách. Okrem centrálneho stretnutia v Ríme budú rodiny zhromaždené aj v jednotlivých diecézach sveta. Stretnutie bude mať multicentrickú a difúznu podobu (rozptýlenú do viacerých centier), čo pomôže zapojeniu diecéznych spoločenstiev celého sveta. Rím bude hlavným miestom konania, kde sa niektorí delegáti rodinnej pastorácie zúčastnia na Festivale rodín, na Pastorálnom kongrese a na svätej omši, ktoré sa budú vysielať do celého sveta.