Svätý Otec na medzináboženskom kolokviu o komplementárnosti muža a ženy

Svätý Otec na medzináboženskom kolokviu vo Vatikáne, venovanom téme komplementarity muža a ženy hovoril o nevyhnutnosti „podporovať a rozvíjať novú ekológiu človeka“ s vysvetlením, že chránená musí byť nielen príroda, ale aj rodina, keďže „kríza rodiny zapríčinila krízu ekológie človeka“.

Pápež František: Máme rok, aby mohli dozrievať idey a našli sa riešenia

Máme ešte jeden rok, aby prostredníctvom pravého duchovného rozlišovania mohli dozrievať predložené idey a aby sa našli konkrétne riešenia mnohých ťažkostí a nespočetných výziev, ktorým musia čeliť rodiny; a aby sme poskytli odpovede na mnohé skľučujúce skutočnosti, ktoré obklopujú a ťažia rodiny.