Pastoračná príručka na slávenie 10. svetového stretnutia rodín v plnej verzii už aj v slovenčine

Rímska diecéza pripravila v rámci príprav na slávenie 10. svetového stretnutia rodín v diecézach Pastoračnú príručku, ktorá je dostupná v plnej verzii už aj v slovenčine. Toto Vademecum má byť pomocou pre partikulárne cirkvi, ktoré sú zodpovedné za organizáciu diecéznych stretnutí rodín. Každá diecéza/farnosť sa môže inšpirovať podnetmi, ktoré príručka ponúka, pričom si môže jednotlivé iniciatívy voľne prispôsobiť miestnemu kultúrnemu kontextu a vlastným pastoračným potrebám. Pastoračnú príručku v slovenčine si môžete stiahnuť na oficiálnej stránke Svetového stretnutia rodín v sekcii "Na stiahnutie"

KBS prináša podnety na zamyslenie pre synodálnu cestu s rodinami

Dikastérium pre laikov, rodinu a život pripravilo v kontexte Synody o synodalite príručku Podnety na zamyslenie pre synodálnu cestu s rodinami. Ide o osemstranový dokument, ktorého cieľom je pomôcť jednotlivým cirkvám pochopiť, ako zapojiť rodiny do synodálneho procesu ako rodiny. Dokument môže slúžiť koordinátorom synodálnych spoločenstiev na diecéznej i farskej úrovni, samotným synodálnym skupinkám, kňazom i rodinám pri uvažovaní nad miestom a poslaním rodiny v synodálnom kráčaní Cirkvi. Pracovný preklad dokumentu je možné nájsť TU (prvý v poradí).

Rada KBS pre rodinu začala nové 3 ročné obdobie stretnutím v Badíne

Nové trojročné funkčné obdobie začala Rada KBS pre rodinu dvojdňovým zasadaním 15. – 16. marca v Badíne. Hlavným cieľom stretnutia bolo plánovanie hlavného tematického zamerania Rady v nadchádzajúcom funkčnom období. Rámec stretnutia tvorilo päť tematických okruhov: príprava na manželstvo, sprevádzanie rodín, formácia, budovanie diecéznych štruktúr a family friendly farnosť.

SSV vydal List pápeža Františka manželom v darčekovom vydaní

V Roku rodiny Amoris Laetitia vydal Spolok svätého Vojtecha v špeciálnom vydaní List pápeža Františka manželom, ktorý zverejnil na sviatok Svätej rodiny v nedeľu 26. decembra 2021. „Pápež František venoval list manželom ako vianočný dar, ktorý má byť povzbudením, znamením blízkosti a príležitosťou na meditáciu. Spolok svätého Vojtecha vydáva tento list v poštovej obálke s potlačou, aby mohol byť vzácnym posolstvom hlavy Cirkvi slovenským rodinám nielen v Roku rodiny, ale kedykoľvek po ňom manželia, či snúbenci siahnu,“ hovorí riaditeľ SSV Ivan Šulík.

Pastoračný kit na slávenie 10. svetového stretnutia rodín v slovenčine

KBS prináša slovenský preklad prvej časti Pastoračnej príručky (tzv. Pastoračný kit) na slávenie 10. svetového stretnutia rodín v Ríme, ktorá má byť pomocou pre partikulárne cirkvi zodpovedné za organizáciu diecéznych stretnutí rodín v rámci SSR. Každá diecéza/farnosť sa môže inšpirovať podnetmi, ktoré príručka ponúka, pričom si môže jednotlivé iniciatívy voľne prispôsobiť miestnemu kultúrnemu kontextu a vlastným pastoračným potrebám. Pastoračnú príručku v slovenčine si môžete stiahnuť na oficiálnej stránke SSR v sekcii "Na stiahnutie"

Nové vydanie Gaudete et exsultate je už k dispozícii

Spolok svätého Vojtecha prináša dotlač exhortácie pápeža Františka Gaudete et exsultate – o povolaní k svätosti v súčasnom svete, ktorá je nanajvýš aktuálna v Roku rodiny Amoris laetitia i v kontexte príprav na X. Svetové stretnutie rodín, ktoré sa koná pri 6. výročí apoštolskej exhortácie Amoris laetitia a 4 roky po vyhlásení exhortácie Gaudete et exsultate. Práve z tejto exhortácie vychádza i téma Svetového stretnutia: Rodinná láska – povolanie a cesta svätosti. Je preto vhodnou na katechézu vo farnosti, na stretnutia rodín, na osobnú lektúru kňazov i manželov. Zakúpiť ju je možné v sieti Spolku svätého Vojtecha i v e-shope.

Obraz M. Rupnika vo forme plagátu a banera

Pripravili sme pre vás pripravili baner a plagát obrazu o. Ivana Rupnika, ktorý je symbolom Svetového stretnutia rodín 2022, ktorý môže slúžiť pre zavesenie v chráme/pastoračnej miestnosti, na katechézu vo farnosti. Produkty je možné si objednať TU.  

Svätý Otec ukončil cyklus o sv. Jozefovi, patrónovi Cirkvi

Pri generálnej audiencii v stredu 16. februára pápež František uzavrel svoj cyklus katechéz o sv. Jozefovi. V záverečnej 12. časti s názvom „Sv. Jozef, patrón univerzálnej Cirkvi“ zdôraznil jeho úlohu chrániť Cirkev tak ako chránil Ježiša a Pannu Máriu.