Rodina v centre záujmu spoločnosti

Na pravidelnom zasadaní Rady KBS pre rodinu sa 9.2.2021 na pozvanie predsedu rady, Mons. Cyrila Vasiľa, stretlo on-line 18 členov rady, zástupcov diecéz, eparchií, reholí a Fóra kresťanských inštitúcií. Hosťom stretnutia bola generálna riaditeľka Sekcie rodinnej politiky MPSVR, Anna Verešová. Rada pre rodinu si zvolila za hlavnú tému „Rodina v centre záujmu spoločnosti“, aby poukázala na hodnotu rodiny pre spoločnosť a oboznámila sa s aktuálnymi cestami podpory funkčnej rodiny zo strany spoločnosti.

Poradenské centrum Family Garden ponúka množstvo online vzdelávaní

Poradenské centrum Family Garden ponúka množstvo online vzdelávacích kurzov. K dispozícii sú na webstránke familygarden.sk. Prebiehajú online (cez Zoom). V súčasnosti je možnosť prihlásiť sa kurz zameraný na posilnenie výchovnej roly trénera, workshop pre zaľúbených, workshop zo série „Cesty k posilneniu nášho manželstva" a ďalšie.

Spoločenstvo rodín začína pripravovať televíznu reláciu pre rodiny z obývačky

Spoločenstvo SKALA už takmer desaťročie ponúka svojim členom aktivity podporujúce manželskú spiritualitu a rodinný život s Bohom. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska líder spoločenstva Peter Horváth, v čase pandemickej situácie, kedy nám nie je umožnené stretávať sa, hľadali lídri spoločenstva cestu, ako sa k rodinám priblížiť, ako ich povzbudiť, ako im sprostredkovať Kristovu Dobrú zvesť.

Iniciatíva Národný týždeň manželstva bude tento rok v online priestore

Každoročne počas týždňa, keď si Cirkev pripomína sviatok svätého Valentína prebieha iniciatíva na podporu manželstva s názvom Národný týždeň manželstva (NTM). Cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Tento rok bude prebiehať NTM od 8. do 14. februára kvôli protipandemickým opatreniam v online priestore.

Pápež František ustanovil Svetový deň starých rodičov a seniorov

Vatikán 1. februára (RV) Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 31. januára Svätý Otec František oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“.

Kolégium pozýva na špeciálny kurz o náboženskom potenciáli dieťaťa

Bratislava 13. januára (TK KBS) Záujemcovia o tému náboženskej výchovy detí sa môžu prihlásiť na online kurz, v ktorom pod vedením lektora nazrú do myšlienok zakladateľky Katechéz Dobrého Pastiera Sofie Cavaletti. Základom kurzu je kniha s názvom Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 3 - 6 rokov. 

Riaditeľ Centra pre rodinu Marián Valábek: Rodina si zaslúži rok osláv

Bratislava 4. januára (TK KBS) Don Marian Valábek, SDB je riaditeľom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy. Už roky sa venuje službe rodinám a tým čo sa chystajú do manželstva a aj občianskemu združeniu Manželské stretnutia. Tlačová kancelária KBS s ním hovorí v súvislosti s pápežovým vyhlásením Osobitného roku rodiny „Amoris laetitia“.

Biskup Stolárik pozval rodiny k modlitbe: Vytvorme „Nazaretský dom"

Rožňava 4. decembra (TK KBS) K štyridsaťdňovej spoločnej modlitbe v rodinách vyzval rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Pozvanie má názov "Vytvorme ’Nazaretský dom’". Biskup Stolárik píše, že je „veľmi potrebné spojiť sa v modlitbe za ochranu rodiny, ochranu manželstiev a našich domovov, aby sa stali „Nazaretom“, v ktorom bude mať svoje nezastupiteľné miesto Svätá Rodina, vzor a zdroj sily a ochrany pre naše rodiny." „Skúsenosť nespočetného množstva ľudí dosvedčuje, že úprimnú modlitbu Boh vypočuje a dá nám to, čo je pre nás a naše rodiny dobré a potrebné," dodáva biskup Stolárik.