Rímska diecéza zverejnila katechézy k X. Svetovému stretnutiu rodín v Ríme

Rímska diecéza vydala 7 prípravných katechéz k X. Svetovému stretnutiu rodín v Ríme. Cieľom katechéz je povzbudiť diecézy, farnosti i samotné rodiny v prípravách na Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční budúci rok v Ríme a zároveň vo všetkých diecézach sveta. Ich témou je „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Vyšli v troch jazykových mutáciách. Rada KBS pre rodinu už pracuje na ich preklade. 

Cyril Vasiľ o príprave na manželstvo na Celoslovenskom stretnutí KPM v Žiline

Rada pre rodinu v spolupráci s Kanet, n. o. zorganizovala v sobotu 9. októbra v Žiline Celoslovenské stretnutie spolupracovníkov v kurzoch prípravy na manželstvo (KPM) s podtitulom: Podnety pre efektívnejšiu prípravu. Stretnutia sa zúčastnilo 80 osôb v prezenčnej forme a vyše 100 osôb v dištančnej forme. Vypočujte si príspevok predsedu Rady vo videu pod správou.

Vyšla hymna k X. svetovému stretnutiu rodín v Ríme

"Veríme v lásku". Tak znie oficiálna hymna 10. svetového stretnutia rodín, ktorú zložil Mons. Frisina, ktorá bude sprevádzať hlavné momenty stretnutia rodín s pápežom. Bola koncipovaná tak, aby sprevádzala veľké momenty stretnutia, a bola nástrojom, ktorý zapojí do spevu všetky rodiny. Hymnu nájdete na našej stránke úplne dole.

V slovenských farnostiach sa rozbieha program Amoris

Amoris pre manželov - je názov nového cyklu motivačných prednášok, na ktoré pozýva Miesto prijatia pre rodiny Rodinkovo z Belušských Slatín. Program Amoris pre manželov sa počas októbra uskutoční v 19. farnostiach na Slovensku, pričom každá z týchto farností je v inom okresnom meste, aby bol program na Slovensku čím dostupnejší manželom, ktorým na ich vzťahu záleží a chcú preň niečo urobiť. Na program je dá prihlásiť cez webstránku amoris.sk do 5. októbra.

Knižný dar pre pápeža o pastoračných aktivitách pre slovenské rodiny

Pápež František si zo Slovenska odniesol aj dar od slovenských rodín – knihu „Radosť z lásky na Slovensku“, ktorá vznikla z vďačnosti za dar apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia (Radosť z lásky) i za jeho návštevu našej krajiny a slová povzbudenia, ktoré nám priniesol. Knihu v krásnom umeleckom spravovaní odovzdal pápežovi premiér SR Eduard Heger s rodinou, v mene predsedu Rady pre rodinu KBS vladyku Cyrila Vasiľa. Prezentáciu daru si môžete podrobne pozrieť v tejto reportáži i na stránke amoris.sk

Rok Rodiny Amoris Laetitia ako pozvanie rozvíjať kultúru stretnutia

„Rok rodiny Amoris laetitia vnímam ako pozvanie rozvíjať kultúru stretnutia s tou najbližšou osobou, ktorú mi Boh poslal do života – so svojím manželom. Tento a nielen tento rok beriem ako čas obnovy manželského vzťahu a starostlivosti oň, vzťahov v rodine a v širšom kontexte vzťahov s manželskými pármi, najmä s tými, čo prechádzajú ťažším obdobím.“ píše vo svojom článku Katarína Jančišinová na portáli Nové Mesto.