Svetový deň starých rodičov a seniorov

Základné informácie
31. januára Svätý Otec František oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Za tému 1. svetového dňa vybral pápež slová: „Ja som s tebou po všetky dni“ (Porov. Mt 28,20), ktoré majú vyjadrovať blízkosť Pána a Cirkvi životu každého starého človeka, a to osobitne v tomto ťažkom čase pandémie. Myšlienkou je vytvoriť čo najviac decentralizovaný deň, aby sa toto posolstvo dostalo ku každému starému rodičovi a každému staršiemu človeku, dokonca aj k tým najosamelejším. V Dikastériu sme si vedomí, že mnohí nebudú stále schopní zúčastniť sa verejných slávení z dôvodu obmedzení v súvislosti s pandémiou. Mnoho starších ľudí pristupujú k pandémii stále s rešpektom. Z tohto dôvodu bude tento deň príležitosťou na prežívanie vychádzajúcej Cirkvi. Spôsob, akým bude každá diecéza alebo farnosť sláviť tento deň, bude pravdepodobne – a dúfajme – úplne odlišné a prispôsobené pastoračným potrebám každého kontextu. Tam, kde už takáto tradícia existuje, pozývame vás, aby ste ho udržiavali.
 

Pastoračný kit Dikastéria pre laikov, rodinu a život

Posolstvo pápeža Františka seniorom PDF & Brožúra & WEB
Slová pápeža Františka PDF
Modlitba na prvý svetový deň starých rodičov a seniorov PDFVideo
Pastoračné usmernenia PDF
Liturgická príručka PDF

 

Zo slov pápeža Františka

Ustanovenie svetového dňa pápežom Františkom
Oznámenie témy svetového dňa
Osobitný dekrét Apoštolskej penitenciárie o získaní plnomocných odpustkov
 

Dokumenty Cirkvi k téme

František: Christus Vivit (6. kapitola)
Ján Pavol II: List starším ľuďom
Ján Pavol II: Salvifici doloris Apoštolský list o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia
Ján Pavol II: Familiaris consortio (čl. 27)
Ján Pavol II: Christifideles laici (čl. 48)
Pápežská akadémia pre život: Staroba – naša budúcnosť. Životné podmienky seniorov po pandémii
Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný a evanjelizačný plán 2007-13. (Časť 4.5)
 

Ďalšie texty & materiály

Príhovor kardinála Farella na tlačovej konferencii k Svetovému dňu
Video modlitby pápeža k Svetovému dňu seniorov 
Novéna k sv. Anne
Relácia na TV LUX k téme 
 
Slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov má pozostávať z troch častí:
  1. Návšteva starých ľudí – Dikastérium vyzýva vnúčatá, aby navštívili svojich starých rodičov a mladých z farností a cirkevných spoločenstiev, aby sa vybrali hľadať osamelých starších ľudí vo svojom okolí, aby im zvestovali: "Ja som s vami každý deň"., Počas návštevy môžu vnúšatá a mladí predniesť pápežovo posolstvo alebo si vypočuť video, pomodliť sa modlitbu pripravenú na tento deň, darovať kvet alebo malý darček. Návšteva osamelého staršieho človeka je spôsob, ako znovu získať aspoň minimálnu normálnosť a odolať pokušeniu byť sám a myšlienke, že osamelosť je osud. Dikastérium jednoznačne vyzýva všetkých, aby prísne dodržiavali zdravotné predpisy jednotlivých krajín.
  2. Osobitná sv. omša - Dikastérium vyzýva jednotlivé diecézy a farnosti, aby pokiaľ je to možné venovali jednu zo svätých omší spomínanej nedele práve seniorom a „aby ich početná prítomnosť v chráme bola prejavom dôležitosti, ktorú zohrávajú v spoločesntve“. V Ríme bude Svätý Otec 25. júla o 10.00 sláviť svätú omšu za účasti seniorov diecézy Večného mesta. Šírka početnej účasti bude závisieť aj od vývoja protipandemických opatrení. Dikastérium navrhuje zorganizovať podobné eucharistické slávenia aj v nemocniciach či v domovoch dôchodcov v blízkosti dňa samotného sviatku. „Našou túžbou je, aby skutočne všetci seniori boli účastní na Svetovom dni“. 
  3. Pietna spomienka na zomrelých - Treťou súčasťou Svetového dňa seniorov má byť osobitná spomienka na seniorov, ktorí zomreli v dôsledku koronavírusu, keďže v mnohých prípadoch nebolo možné ani len vykonať im pohreb. Pri spoločnej spomienke v rámci farnosti možno napr. prečítať ich mená so zapálením sviečky.
Pri tejto príležitosti pinesie TV LUX priamy prenos grécko-katolíckej sv. liturgie v nedeľu 25. júla 2021 o 10.00 z Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 
 
Podnety z Dikastéria pre laikov, rodinu a život
Dikastérium zverejnilo video modlitby pápeža Františka k Svetovému dňu starých rodičov, ktorú recituje spolu zo seniormi z celého sveta. Je medzi nimi i najstarší biskup sveta, ktorý má 101 rokov. Postupne zverejní pastoračné návrhy ako sláviť spomínaný deň, liturgickú príručka a súhrn myšlienok Svätého Otca na tému seniorov. Rovnako zakrátko spustí osobitnú kampaň na sociálnych sieťach nazvanú podľa motta tohtoročného posolstva „Ja som s tebou po všetky dni“  (#IamWithYouAlways), kde sa môžu mladí podeliť so svojimi svedectvami z návštev starých rodičov a seniorov.
Dobrým podnetom v našom kultúrnom prostredí môže byť oživenie pútí ku cti sv. Anny, púť starých rodičov a vnukov...