VII. svetové stretnutie rodín v Miláne

VII. svetové stretnutie rodín so Sv. Otcom sa konalo od stredy 30. mája do nedele
3. júna 2012 v talianskom Miláne na tému Rodina: práca a sviatok. Stretnutie bolo rozdelené do dvoch základných častí. Prvú časť tvoril medzinárodný teologicko-pastoračný kongres, ktorý predstavuje najrozsiahlejšiu a najkomplexnejšiu ponuku úvah na témy týkajúcich sa práce a sviatkov z pohľadu rodiny v rámci Katolíckej cirkvi. Spolu s kongresom sa konal aj Medzinárodný rodinný veľtrh: prezentácia aktivít prorodinných hnutí, združení a inštitúcií. Druhou časťou svetového stretnutia rodín bolo stretnutie so Svätým Otcom Benediktom XVI. na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach a samozrejme vrcholom stretnutia bola vigília svedectiev rodín a záverečná sv. omša za účasti viac ako jedného milióna pútnikov.
 
Podľa informácií, ktoré poskytli organizátori, pri príprave podujatia pomáhalo 5 300 dobrovoľníkov a zúčastnilo sa na ňom 153 národností. Na Medzinárodnom teologicko-pastoračnom kongrese, ktorý zahájil stretnutie rodín, sa stretlo 6 900 delegátov z celého sveta. Pápeža Benedikta XVI., ktorý do Milána pricestoval v piatok, zdravili popri cestách jeho trasy státisíce veriacich. Svätý Otec sa v sobotu prihovoril približne 5 500 kňazom, rehoľníkom, rehoľníčkam a diakonom a v rovnaký deň sa na štadióne San Siro stretol s 80 tisíc birmovancami. Jeho program pokračoval aj v podvečer Festivalom svedectiev, na ktorom sa zúčastnilo 350 tisíc osôb. Až jeden milión veriacich prišlo v nedeľu 3. júna na svätú omšu do parku Bresso, ktorej predsedal Benedikt XVI., a viac ako 2 milióny Talianov si ju pozrelo prostredníctvom priameho prenosu.