Projekt „10 videí Amoris laetitia“

Projekt „10 videí Amoris laetitia“ je projektom Dikastéria pre laikov, život a rodinu vo Vatikáne, ktorý vznikol v rámci Roka rodiny Amoris laetitia, ktorý pápež František vyhlásil od 19. marca 2021 do 26. júna 2022 ako prípravný rok na X. Svetové stretnutie rodín, ktoré bude o rok v Ríme a bude sa zaoberať témou: Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti.
Nie je náhodou, že pápež František prišiel na Slovensko práve v tomto roku. Veľkou túžbou pápeža v roku rodiny je pozvať každú rodinu na celom svete rozmýšľať nad bohatstvom exhortácie Amoris laetitia a uplatniť ho do života Cirkvi. Jednoduchou pomôckou je napr. projekt „10 videí Amoris laetitia“, v ktorých účinkuje pápež František spolu s rodinami.
 

10. videí

Projekt obsahuje 10 vťahujúcich videí, ktoré v spolupráci s TV LUX zverejňujeme v mesačných intervaloch. V každom z nich pápež sám vysvetľuje kapitoly apoštolskej exhortácie spolu s rodinami z rôznych častí sveta, ktoré k jednotlivým témam ponúkajú svedectvo svojho každodenného života. 
 

Štruktúra katechéz

Ku každému videu sú pripravené 3-4 jednoduché katechézy, ktoré Rada KBS pre rodinu zverejňuje v týždenných intervaloch, vždy v piatok. Katechézy obsahujú slová pápeža, krátke úryvky z Amoris laetitia a svedectvá manželov z rôznych kontinentov. Samotná téma posolstva sa konkretizuje v podnetoch na zamyslenie, v návrhoch pre malé, jednoduché skutky v priestore rodiny, v dynamikách v priestore spoločenstva alebo farnosti.
 

Využitie katechéz

Materiál má široké a variabilné využitie. Je vytvorený pre duchovnú obnovu rodín, spoločenstiev a farností. Môžu ho využiť manželia v prostredí svojho domova – sami alebo i s deťmi; ďalej skupina manželských párov vo farnosti/spoločenstve – buď naživo alebo online. Dobrým štartom pre tieto katechézy môže byť práve návšteva pápeža Františka na Slovensku.
 

Videá a katechézy

 
Všetky videá nájdete aj na našom YouTube kanáli.